Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Stillingen som graver ved Hune og Rødhus kirke, Jammerbugt provsti, er ledig til besættelse snarest og senest 1.juli 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 • varetage og være ansvarlig for kirkernes og kirkegårdenes vedligeholdelse og rengøring.
 • den daglige drift af kirkegården og andre arealer som hører til kirkeladen og præstegård
 • passe og efterse kirkegårdenes og kirkernes installationer, varmeanlæg, udstyr og maskiner
 • deltage i kirkelige handlinger i samarbejde med det øvrige personale ved kirkerne.
 • administrative opgaver som kirkegårdsprotokolføring, udskrivning årsregninger, udfærdigelse af legataftaler og gravstedsbreve.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • har en positiv holdning til kirken og kirkelivet i Hune Sogn.
 • kan arbejde selvstændigt og med godt overblik
 • er god til at få opgaverne planlagt og evner at være på forkant
 • aktivt påtager dig et medansvar for kirkegårdens udvikling, og har æstetisk sans samt gartnermæssig forståelse.
 • er indstillet på et konstruktivt samarbejde med sognepræsten, menighedsrådet og de øvrige ansatte, samt andre kirkegårde i hvetbopastoraterne.
 • It- kompetence, evt. kendskab til Brandsoft kirkegårdssystem
 • at du har kørekort.

Graveren har ansvaret for Hune og Rødhus Kirker og Kirkegårde samt arealer der tilhører sognet.                   

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 for ansøgere uden gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr.

Ansøgere med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 – 368.721,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Knud Jordansen.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8425fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31.maj 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest.

 Offentliggjort den: 15. maj                  

Ansøgningsfrist: 31.maj 2020

Ansættelsesdato: Snarest eller senest 1.juli

Kontaktperson

Formand Knud Jordansen Telefon 25124023 jordansenmk@gmail.com

Arbejdsgiver

Hune Sogns Menighedsråd Kirkevej 9A 9492 Blokhus

Ansøgning

Søg via e-mail: 8425fortrolig@sogn.dk Søg skriftligt. Sendes til ovenstående adresse mærket. ”Ansøgning graver”