Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Engageret organist/sognemedhjælper søges til Gerding-Blenstrup pastorat

Engageret organist/sognemedhjælper søges til Gerding-Blenstrup pastorat

Stillingen som kombineret organist/sognemedhjælper ved Gerding og Blenstrup kirker (i Rebild provsti) er ledigt og vi søger derfor en dygtig og engageret person, som vil deltage i igangværende aktiviteter og er åben over for nye tiltag – også gerne på kandidatens eget initiativ.

Vi er et mindre pastorat med to kirker og ét menighedsråd og vi har brug for en medarbejder, der er fleksibel omkring arbejdstider og –opgaver, åben for et samarbejdende fællesskab med kirkernes menighedsråd og medarbejdere om vore fælles opgaver. Herunder især gudstjenester og højmesser; kirkelige handlinger samt et mindre antal særarrangementer, bl.a. Syng julen ind, børnearrangementer og koncerter.

For Organist delen af stillingen kan siges at vore to forskellige kirker byder på to lige så forskellige orgler. I den lille Gerding kirke er et Bruno Christensen orgel (1993) med 4 stemmer og i den næsten nyrenoverede Blenstrup kirke et nyere orgel (2015) af den slovenske orgelbygger Tomas Mocnik. Dette orgel er med 12 stemmer og har fået mange rosende ord med på vejen af kirkeministeriets orgelkonsulent. Vi ønsker os en organist, der vil forstå at udnytte det nye orgels muligheder og som meget gerne har den nødvendige orgelfaglige viden til at stemme rørstemmen Dulcian 8' og 16' efter behov, samt foretage lettere justering af spille trakturen - og i det hele taget føre tilsyn med begge orgler og være i stand til at kommunikere eventuelle opståede fejl.

For sognemedhjælperdelen af stillingen kan siges at der ønskes en person, der sammen med vores sognepræst kan planlægge og afholde forskellige arrangementer såsom de små synger, syng sammen arrangementer, minikonfirmander med flere. Derudover skal samarbejde med skole og spejdere plejes. Vi påtænker ligeledes at denne stilling kunne indeholde deltagelse i arrangementsudvalget. Yderligt ønskes der mindre administrative opgaver så som at skaffe vikarer i tilfælde af forfald fra kirkens personale ved begravelse mv.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår eller har indgået herom.

 

Vi opfordrer ansøgere til at henvende sig for yderligere oplysninger til menighedsrådsformand Kjeld Juhl Nielsen tlf. 51 70 90 20 og/eller sognepræst Jonas Langdahl Gormsen tlf. 98 39 61 25.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet mærket organist/sognemedhjælper inden den 20. april pr. mail til 8299fortrolig@sogn.dk eller med post til Askildrupvej 1, 9520 Skørping.

Stillingsoplysninger:

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.701,98 kr. – 411.717,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.924,77 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.394,67 kr. – 383.096,58 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.826,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,45 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.740,68 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 30.751,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der – efter aftale – vil blive indhentet referencer, ligesom der vil blive indhentet børneattest.

Der er 3 måneders prøvetid i stillingen.

Tiltrædelse efter aftale – samtale/prøvespil forventes afholdt primo maj 2021.

Ansættelsessted:

Gerding-Blenstrup pastorat

For organister med organistuddannelse er ansættelsen omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Se www.folkekirkenspersonale.dk

 

For organister uden organistuddannelse er ansættelsen omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker. Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Se www.folkekirkenspersonale.dk.

Organist Stillingsstørrelse: 9 timer ugentlig

Sognemedhjælper stillingsstørrelse: 6 timer ugentlig

Ansøgningsfrist: 20 april

Tiltrædelse: Snarest muligt