Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Ufaglært eller faglært gartner til fast arbejde ved Bramming kirkegårde

Da en af vore medarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi en stabil medarbejder med virkning fra 1. januar 2022

Stillingen er 37 timer/uge helårsansættelse

Dit arbejde er fysisk krævende og omfatter almindeligt forekommende opgaver på kirkegårdene, sognegård og præstegård bl.a.

  • pasning og vedligehold af kirkegårde, bygninger og arealer
  • medvirken ved begravelser, bisættelser og urnenedsættelser
  • kontakt med pårørende og besøgende på kirkegårdene

Der er 3 helårsansatte gartner ansat foruden kirkegårdslederen

Vi forventer, at du:

  • har kendskab til eller er interesseret i udendørs arbejde
  • kan håndtere vores maskiner
  • har gode samarbejdsevner, være ansvarsbevidst
  • vil være en god arbejdskollega, der møder ind med godt humør.
  • kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
  • vil være villig til at tage på kursus

Det er et krav at du har kørekort (B)og er villig til at indgå i vinter- og begravelsesvagt i weekenden. Derudover kan det forventes, at du skal afløse i forbindelse med kirkelige handlinger.

Til gengæld kan vi tilbyde en god arbejdsplads med ordnede forhold og et godt arbejdsmiljø

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere i øvrig land 295.463 kr. (trin 1) og 304.310 kr. (trin 2) (nutidskroner) For gartneriarbejdere i øvrig land 257.343 kr. (trin 1) og 264.528 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

For yderligere oplysninger om stillingen kontaktes kirkegårdsleder Poul Nielsen, tlf. 75173223.
Du er også velkommen til at besøge kirkegården og få en snak med gartnerne.

Ansøgning med relevante bilag sendes til kirkegårdsleder Poul Nielsen, Nørregade 52A, 6740 Bramming, Mrk. Ansøgning, eller på mail til 8900fortrolig@sogn.dk

Referencer indhentes kun efter aftale med ansøger.

Ansøgningsfrist: senest søndag den 12. december 2021.

Vi forventer at holde samtaler i uge 50/51