Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver søges til Mogenstrup Sogn i Næstved Provsti

Stillingen som graver ved Mogenstrup Kirke, Kirkeskovvej 6, 4700 Næstved er ledig og ønskes besat den 1. januar 2021.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren varetager opgaverne i Mogenstrup Kirke samt ved Mogenstrup Kirkegård. Graveren samarbejder med øvrige gravere og gravermedhjælpere i Fladså Pastorat både i forbindelse med afløsning og større arbejdsopgaver. Der er tilknyttet en halv gravermedhjælperstilling til Mogenstrup sogn.

Ansættelsen sker hos Næstelsø-Mogenstrup Sognes Menighedsråd beliggende Næstelsø Kirkestræde 8, 4700 Næstved

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Vi tilbyder et alsidigt job, med følgende hovedopgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og drift
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • kontakt til kirkens og kirkegårdens brugere

Vi forventer, at du:

  • har erfaring gerne som graver
  • har kørekort og er villig til at bruge egen bil
  • er i stand til at udvikle driften af kirkegården ud fra de driftsøkonomiske rammer
  • har kendskab til kirkens IT-systemer
  • er engageret og fleksibel, med interesse i kirken og sognets liv
  • har en positiv tilgang til såvel mennesker som arbejdet, til gavn og glæde for både kirkens/ kirkegårdens brugere og kolleger.  

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Pernille Roug på telefonnummer 26830026 eller kontaktperson Ida Andersen telefonnummer 23268827.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Næstelsø – Mogenstrup menighedsråd på mail til 7502fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23 oktober 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 45.

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer.