Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Konstitution i sognepræstestilling (barselsvikariat) til Mejdal Pastorat og Center for Sundhed i Holstebro

Konstitution i sognepræstestilling (barselsvikariat)

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Mejdal Pastorat og præst i Center for Sundhed i Holstebro, Holstebro Provsti, Viborg Stift, skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 7. oktober 2021 (eller snarest derefter) til og med den 23. februar 2022 (begge dage inkl.), og kan eventuelt forlænges.

Der er tale om en 100% stilling.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For så vidt angår den af menighedsrådet og Center for Sundhed i Holstebro i fællesskab udarbejdede embedsbeskrivelse / supplerende stillingsbeskrivelse, er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For nærmere oplysninger omkring Mejdal sogn henvises til sognets hjemmeside:
https://www.mejdalkirke.dk/

For nærmere oplysninger omkring Center for Sundhed i Holstebro henvises til centerets hjemmeside:
https://centerforsundhedholstebro.dk/

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Hvis ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger provst Niels Arne Christensen, Holstebro Provsti:
Telefon 2424 9786 ∙ E-mail: nac@km.dk

Kontaktoplysninger Center for Sundhed i Holstebro,
Sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest (de regionale funktioner):
Telefon 2048 0689 ∙ E-mail: ida.goetke@vest.rm.dk

Kontaktoplysninger Center for Sundhed i Holstebro (de kommunale funktioner)
Konstitueret sundhedschef Anette Colding Bruun
Telefon 51 48 98 60 ∙ E-mail: social.sundhed@holstebro.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk                 

 

Opslået:        31. august 2021

Udløber:        20. september 2021