Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Barselsvikar som sognepræst i Solrød Pastorat

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Solrød Pastorat i Greve-Solrød Provsti i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 16. september 2023 til 20. januar 2024 (begge dage inklusiv) og med mulighed for eventuel forlængelse.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt.

Der er ikke tilknyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminaret vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning fra alle ansøgere sendes direkte til Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk, og skal være Roskilde Stift i hænde senest opslagets udløbsdag, kl. 15.00.

___________________________________________________________________________________

Solrød Pastorat søger barselsvikar for sognepræst på fuldtid

Vi er en levende, nutidig, imødekommende kirke 25 minutter i S-tog fra København.

I sognet bliver du del af en aktiv og livlig kirke, du vil få mange kolleger, og vi håber, at du vil blive en del af det eksisterende team ved at gøre brug af det kontor, som du vil få stillet til rådighed i Strandkirken. Her vil du nemlig møde dine kolleger, som foruden de klassiske stillinger, som man finder i et sogn, også er en daglig leder og en PR-medarbejder. Alle brænder vi for hvert vores fagområde og glæder os til et godt samarbejde.

Menighedsråd, præster og organister arbejder meget med liturgi, nutidighed og nye salmer, og vi søger en præst, der vil fortsætte i samme retning. Vi synger ofte både nye og gamle salmer til højmessen og har to meget dygtige organister, der spiller lige godt på orgel og flygel/klaver. Der kan vises billeder på PowerPoint i begge kirker, f.eks. til prædikener.

Menighedsrådet arbejder på baggrund af vores visioner, og det er vigtigt for menighedsrådet, at præster, menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige er fælles om visionerne.

Vores sogn er aktivt med mange, forskelligartede kirkelige handlinger og aktiviteter samt mange konfirmander (i år 166) og minikonfirmander. Sognet har 9.164 indbyggere, hvoraf 76 % er medlemmer af folkekirken. I 2022 blev 89 børn døbt, vi havde 12 bryllupper og 80 begravelser i vores to kirker. Det høje antal af kirkelige handlinger betyder, at meget af præstearbejdet består af kerneopgaver, men vi har også mange alternative kirkelige handlinger, f.eks. familie-, sing along-, ungdoms- og aftengudstjenester.

Som præst i Solrød Sogn vil du derfor få rig berøring med alle facetter af præstegerningens kerneopgaver. Solrød Sogn har tre fuldtidspræster, og der er et stærkt samarbejde præsterne imellem. Du vil desuden indgå i et team med daglig leder og samarbejde tæt med menighedsrådet og de øvrige ansatte, som dagligt gør deres bedste for vores kirker og sognets indbyggere. Til daglig varetager kordegnen kirkebogsføringen.

Hver præst har to konfirmandhold, og en af præsterne varetager minikonfirmandundervisningen sammen med kirke- og kulturmed­ar­bej­deren, mens en anden præst har et specialkonfirmandhold. Kirke- og kulturmedarbejderen varetager alle praktiske opgaver i forhold til undervisning af konfirmander og minikonfirmander. På grund af de mange konfirmander og minikonfirmander prioriteres vores kateketiske arbejde højt. Desuden har vi en kirkelig ungeklub, som en af præsterne også deltager i.

Solrød Sogn ligger som det største sogn i Solrød Kommune centralt placeret med den nyere Solrød Strandkirke nær stranden og den gamle Solrød Kirke i landsbyen. Sognet er et hyggeligt og stort homogent område med mange parcel- og rækkehuse. Der er stor tilflytning til området for tiden, da Solrød Kommune er en attraktiv forstadskommune.

Sognet er kendetegnet ved at have en overvægt af børnefamilier, få unge voksne (de er flyttet til København) og mange ældre. I sognet findes der et gymnasium, to store folkeskoler i strandområdet og en lille privatskole i landsbyen. Der er intet plejehjem i sognet. Vores kirke er meget lokalt forankret, og institutioner og foreninger gør gerne brug af os.

For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte formand Ane Arnbjerg efter kl. 17 på tlf. 4098 2365/mail ane.arnbjerg@gmail.com, sognepræst Charlotte Gravesen på tlf. 5115 1364/mail CBG@km.dk eller sognepræst Mona Møberg Larsen på tlf. 4412 7041/mail MML@km.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.