Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Stillingen som graver ved Rynkeby-Revninge Kirker, Kerteminde Provsti er ledig pr. 1. oktober 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • ansvarlig for vedligeholdelse af Præstegårdshaven, regngøring i kirkerne, konfirmandstue og graverhuse.

Rynkeby-Revninge Sogne har 1851 indbyggere, 4 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved, at vi er et mindre pastorat med to Kirker og èt Menighedsråd

Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • er uddannet gartner ( et krav )
  • er udadvendt og flexibel
  • godt kendskab til og rutine i IT
  • har gode samarbejdsevner

Ansættelse sker ved Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd beliggende Kirkevej 10, 5350 Rynkeby

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Menighedsrådets valgte kontaktperson, Kirsten Berthel på telefonnummer 30131084/mail: 7871fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail: 7871fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 23. september.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 25. september.

Ansøgere, som ikke er blevet kontaktet af Menighedsrådet efter ovennævnte dato (25.9.), kan betragte stillingen som besat.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.