Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Provst for Bornholms Provsti og sognepræst ved Sankt Nicolai Kirke i Rønne, Københavns Stift

Stillingen som provst for Bornholms Provsti og sognepræst ved Sankt Nicolai kirke i Rønne er ledig med til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Til stillingen ydes et provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

 

Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 75 %.

 

Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i § 14 b i bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i Folkekirken m.v.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken

 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag fastsættes efter nyvurdering af boligen.

 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Stillingsbeskrivelse er vedhæftet opslaget.

 

Ansøgning stiles til Hendes Majestæt Dronningen og sendes til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K, e-mail: kmkbh@km.dk. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

 

Se stillingsbeskrivelse for provst i Bornholms Provsti (pdf)

 

Se embedsbeskrivelse for sognepræst ved Sankt Nicolai kirke i Rønne (pdf)