Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Vester Aaby og Aastrup kirkegårde

Stillingen som graver ved vore kirker er ledig. Stillingen er på 37 timer pr. uge, der som hovedregel ligger på hverdage. Stillinge ønskes besat 1. maj 2021 eller snarest muligt derefter.

Så har du grønne fingreog kan lide at holde en kirkegård veltrimmet, er du måske lige den person, vi leder efter.

Vester Aaby og Aastrup sogne er samlet i èt fælles pastorat og har til sammen ca. 1300 indbyggere. Afstanden mellem de to kirker er omkring 3 km. Personalegruppen består ud over graveren af fire engagerede medarbejdere, der sætter pris på et smil og har en positiv tilgang til opgaverne. I personalegruppen indgår en deltidsansat gravermedhjælper, som bliver din nærmeste kollega og sparringspartner.

Vi forventer en graver: Der er pålidelig. Har lyst til at arbejde med kirkegårdenes vedligeholdelse og udvikling. Er i besiddelse af et stort "service-gen" og formår at møde mennesker i vanskelige livssituationer. Er evt. udlært gartner.

Ansættelse sker ved Vester Aaby og Aastrup menighedsråd, Præstegårdsvej 11, Vester Aaby, 5600 Faaborg

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og offentlig ansattes organisationer og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem finansministeriwt og forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Løn efter overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Niels Erik Thing på telefon tlf. 24 45 40 16 eller kontaktperson Mette Tornbjerg, tlf: 42 91 10 39 eller på mail 7697@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: vesteraaby.sogn@km.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 12. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referecer.