Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger ved Vadum Kirke

En stilling som kirkesanger ved Vadum Kirke, Aalborg Nordre provsti, er ledig til ansættelse snarest mulig.

Stillingen er på 9 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

  • Sang ved sognets gudstjenester
  • Sang ved vielser og barnedåb
  • Sang ved begravelser og bisættelser
  • Sang ved øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant
  • Bede ind- og udgangsbøn

I vores kirke synges både nye og gamle salmer. Du bliver en del af en lille personalegruppe med sognepræst, graver, gravermedhjælper og organist, hvor der skal ansættes ny pr. 1. juni 2020

Vi søger en kirkesanger, der

  • Har en god sangstemme
  • Har kendskab til gudstjenestens tradition og også er med på en fornyelse af denne
  • Vil være med til at løfte gudstjenesten musikalsk
  • Er imødekommende og medspiller

Lidt om kirken

Vadum Sogn har ca. 3000 indbyggere. Vadum Kirke er bygget år ca. 1150 og hører under Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Stift. For yderligere information om kirken https://www.vadumkirke.dk/

Det praktiske

Ansættelse sker ved Vadum Sogns Menighedsråd, Ellehammersvej 61, 9430 Vadum.

Vadum Kirke er beliggende på adressen: Brorholtvej 15 A, 9430 Vadum

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

                                                                                               

Årslønnen aftales inden for intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner pr. 1/4-20). Fikspunktet er 289.193,46 kr.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner pr. 1/4-20).                                 OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner pr. 1/4-20)

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 70.344,56 kr. årligt (fikspunktet), ved ansættelse på 9 timer (nutidskroner pr. 1/4-20).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Christian Meldgaard, tlf. 9827 1068 eller ved henvendelse til kontaktperson Hanne Ørts Tjell, tlf. 3013 1331 (træffes efter kl. 16.30)

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til: 8378fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. april 2020, senest kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes af finde sted den 15. april 2020 efter kl. 16.00

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, straffeattest samt børneattest.