Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Fuldtidsstilling som organist og kirke-kulturmedarbejder

Fuldtidsstilling som organist og kirke-kulturmedarbejder

i Fjordpastoratet

 

 

Brænder du for både kirkemusik og relevante kirkelige aktiviteter, så er du måske Fjordpastoratets nye medarbejder. Til en nyoprettet fuldtidsstilling søger vi en person med gerne musikfaglig, pædagogisk og organisatorisk kompetence. Vi søger en person, der både har lyst til at samarbejde, og som kan arbejde selvstændigt. Og vi ser frem til, at du også selv vil være med til at forme stillingen. Vi forventer, at du har kendskab til folkekirken.

 

Du vil indgå i Fjordpastoratets kontorfællesskab i Ørting sognehus, hvor de to præster, en kirketjener og graverteam også har til huse. Dine tætteste samarbejdspartnere bliver præsterne, den anden organist (er ansat 12 timer pr. uge), Fjordpastoratets koordinerende aktivitetsudvalg og frivillige.

 

Stillingen kan søges som en samlet fuldtidsstilling som organist og kirke- og kulturmedarbejder. Det er også muligt at søge organistdelen som en 50% stilling og kirke- og kulturmedarbejderstillingen som en 50% stilling.

 

Organist

Sammen med Fjordpastoratets anden organist varetager I musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer. Vi værdsætter også koncerter i Fjordpastoratet, som arrangeres i samarbejde med det koordinerende aktivitetsudvalg.

 

Oversigt over kirkens orgler kan ses på https://www.fjordpastoratet.dk/

 

Kirke-kulturmedarbejder

Vi ser frem til, at du er med til at udvikle stillingen. Du vil i første omgang få ansvar for at etablere eller videreføre følgende aktiviteter:

  • Babysalmesang
  • Gud- og spaghettigudstjenester i samarbejde med præsterne
  • Skole-kirkesamarbejde i samarbejde med præsterne (der er to landsbyskoler i pastoratet med elever op til sjette klasse)
  • Tovholder og samarbejdspartner for det koordinerende aktivitetsudvalg

 

Fjordpastoratet

Fjordpastoratet ligger centralt mellem Aarhus og Horsens, og består af seks sogne/kirker i naturskønne områder. I de hyggelige landsbyer er der et aktivt og bredt foreningsliv, hvor

kirken værdsættes og spiller en vigtig rolle. Vi ønsker at udbygge det gode samarbejde med det lokale foreningsliv. Om kort tid bliver de tre nuværende menighedsråd lagt sammen til et. Se mere på fjordpastoratet.dk.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Fuldtidsansættelse vil ske som kirkekulturmedarbejder.

kirkekulturmedarbejder er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

 

Forrinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirkekulturmedarbejder. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner).

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner). OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).

 

Såfremt der udelukkende sker ansættelse som organist vil ansættelsen omfattes af enten overenskomst for organister eller organisationsaftale for kirkemusikere – afhængigt af uddannelsesniveau.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK-tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner).