Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/Kirkemusiker til Sjørslev Almind Lysgård Pastorat

En stilling som organist/kirkemusiker i Sjørslev Almind Lysgård Pastorat, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller før. Stillingen er en deltidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 21 timer.

Om stillingen

 

Menighedsrådet ved Sjørslev, Almind og Lysgård, Viborg Domprovsti, Viborg Stift søger en organist/kirkemusiker til at "betjene" orglerne i vore tre kirker og til anden kirkelig aktivitet. Ansættelsessted vil således være pastoratets kirker, plejehjem og øvrige lokaler tilknyttet sognene, hvor der også anvendes klaver.

 

Orglerne i vore tre kirker er:

 

Orglet i Sjørslev ”Jysk Orgelbyggeri, 1965, 5 stemmer”

Orgel i Almind ”Remus, 1896, 4 stemmer”

Orglet i Lysgård ”Bruno Christensen, 1968, 6 stemmer”

 

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på udskiftning af orgelet i Sjørslev kirke til et nyt orgel fra Th. Frobenius og sønner.

En stilling som organist/kirkemusiker i Sjørslev Almind Lysgård Pastorat, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller før. Stillingen er en deltidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 21 timer.

Om stillingen

 

Menighedsrådet ved Sjørslev, Almind og Lysgård, Viborg Domprovsti, Viborg Stift søger en organist/kirkemusiker til at "betjene" orglerne i vore tre kirker og til anden kirkelig aktivitet. Ansættelsessted vil således være pastoratets kirker, plejehjem og øvrige lokaler tilknyttet sognene, hvor der også anvendes klaver.

 

Orglerne i vore tre kirker er:

 

Orglet i Sjørslev ”Jysk Orgelbyggeri, 1965, 5 stemmer”

Orgel i Almind ”Remus, 1896, 4 stemmer”

Orglet i Lysgård ”Bruno Christensen, 1968, 6 stemmer”

 

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på udskiftning af orgelet i Sjørslev kirke til et nyt orgel fra Th. Frobenius og sønner.

Sjørslev, Almind, Lysgård pastorat søger

 • En ambitiøs organist/kirkemusiker, som spiller orgel på et højt, kunstnerisk niveau og med sans for musikkens rolle i gudstjenesten og kirkens rolle og muligheder i samfundet.
 • En organist/kirkemusiker, som kan videreudvikle pastoratets kirkemusikalske profil, så den både tager afsæt i kirkens klassiske, liturgiske tradition og er åben for genre- og formmæssig fornyelse
 • En organist/kirkemusiker, der vil være overordnet ansvarlig for planlægningen, forberedelsen og gennemførelsen af den musikalske del af gudstjenester og koncerter i kirken
 • En organist/kirkemusiker, der kan kommunikere klart og vil være ambassadør for kirkemusikken i pastoratet

Vi forventer, at du

 • gerne har organistuddannelse – PO eller tilsvarende
 • er en organist/kirkemusiker med en bred interesse for flere musikgenrer
 • har kendskab til Folkekirkens liturgi og musikalske tradition
 • er god til at skabe og arbejde i teams
 • formår at arbejde sammen med vidt forskellige persontyper, temperamenter og kulturer
 • er et menneske med lyst og talent for at arbejde med børn
 • er et menneske, der udviser fleksibilitet
 • er en organist/kirkemusiker, der værner om traditionerne
 • er et kreativt menneske, der også kan tilføre Pastoratet fornyelse
 • opfatter skiftende arbejdstider som en naturlig del af arbejdet

Om Sjørslev, Almind, Lysgård Pastorat

Pastoratet består af de tre sogne Sjørslev, Almind og Lysgård med et fælles menighedsråd. De tre kirker er smukke gamle kirker, hvor der hver søndag på skift er højmesse i en af kirkerne. Øvrige gudstjenester afholdes som særlige eller "alternative" Gudstjeneste på forskellige tidspunkter i løbet af året.

 

Sjørslev-Almind-Lysgård Kirker tilbyder spændende aktiviteter for både store og små. Der er mange aktiviteter med alt fra babysalmesang til kirkekaffe, sogneaftener og Koncerter. 

Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside http://www.sjorslevkirke.dk/ eller til http://sogn.dk/.

 

Pastoratet har 2 sognepræster – vores fuldtidspræst, som bor i præstegården i Sjørslev og en sognepræst ansat 25 %.

Desuden består personalet af 4 gravere/gravermedhjælpere, 2 kirkesangere og en sekretær.

 

 

Om løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Menighedsrådsformand Else Lund, tlf. 24 60 89 26, landhus@gmail.com, eller Sognepræst Inge Mader, tlf. 29 33 64 02, imje@km.dk.

 

 

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 10. marts 2020 kl. 1200 til 8592fortrolig@sogn.dk

 

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 12-13.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.