Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Gørløse kirke, fritidsjob

En stilling som kirketjener ved Strø og Gørløse Kirker, Strø-Gørløse pastorat er ledig pr. 1.9.2019.

Stillingen er på 6 timer pr. uge med arbejdssted overvejende i Gørløse kirke. Stillingen er ikke omfattet af overenskomst.

 Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Forberedelse, deltagelse og oprydning ved gudstjenester og kirkelige handlinger på søn- og helligdage samt lejlighedsvis enkelte planlagte lørdage og hverdagsaftener.
  • Forberedelse, deltagelse og oprydning ved 2 årlige koncerter i kirken og forberedelse af enkelte planlagte arrangementer i sognets mødelokaler.
  • Tilsyn med Gørløse kirkes inventar
  • Lejlighedsvis bistand med afløsning i Strø kirke

Vi søger en moden og imødekommende person, som er indstillet på at samarbejde med kirkernes øvrige personale om disse opgaver. Det er et selvstændigt job, som kræver en vis ordenssans og fleksibilitet. Desuden forudsætter transporten mellem opgaverne en person med kørekort og bil.

Der er pligt til at afløse i Strø kirke, når kirketjeneren der har ferie, friweekend eller akut sygdom.

Ansættelse sker ved Gørløse Sogns Menighedsråd beliggende Strøvej 110, 3330 Gørløse.

 

Årslønnen tilbydes således: Timelønnen udgør kr. 160.00 + søndagstillæg kr. 43.31 hvilket svarer til samlet kr. 203,31. Forventet årsindtægt kr. 63.433.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådenes formænd, Lise Skjøt-Pedersen, Gørløse, tlf. 48278707 og  Ingelise Boe Hansen, Strø, 48284029.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail: 7406fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 2. august 2019 kl. 12.00

 

Ansættelsessamtaler vil finde sted i løbet af uge 32.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Ved ansættelse indhentes børneattest.