Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges

Frederikshavn sogn søger en kirketjener på deltid pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Stillingen er på 14 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Praktisk kirketjeneste i forbindelse med kirkelige handlinger
  • Forberedelse, medvirken og oprydning i forb. med gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Forberedelse, deltagelse og oprydning i forb. med kirkelige aktiviteter og diverse møder
  • Rengøring af kirke og lokaler og et beskedent areal udenom kirken
  • Budkørsel og andet praktisk arbejde.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø, som vi forventer, at alle ansatte bidrager positivt til. Kirken har 7 ansatte: 1 fuldtidskirketjener, 1 deltids medhjælper, 2 kordegne, 2 organister, 1 kirke- og kulturmedarbejder samt 3 præster/ungdomspræst.

Frederikshavn Sogn har ca. 6.400 indbyggere  

Se mere om kirken på www.frederikshavnkirke.dk

Vi forventer, at du:

  • er serviceminded, har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med vores anden kirketjener, de øvrige ansatte og de frivillige
  • at du er indstillet på fleksible arbejdstider som fordeler sig på alle ugens dage
  • du er grundig, og du sætter en ære i at medvirke til en god service.
  • kan arbejde selvstændigt, har overblik og kan udvise initiativ og ansvarlighed
  • har naturlig autoritet og empati

Det kan evt. blive aktuelt at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet måtte indgå med andre ansættelsesmyndigheder. 

Ansættelse sker ved Frederikshavn Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepladsen 4, 9900 Frederikshavn

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.497,52 kr. – 357.826,66 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.498,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.186,90 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på kr. 1.225,77 (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderlige information om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Anne-Marie Schøn tlf. 50974440 eller koordinerende kordegn Kirsten Wilhelmsen, tlf. 98420599.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8476fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7/12-21 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 14. dec. 2021.

Menighedsrådet kan indhente referencer.