Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Stillingen som graver ved Nørre Alslev Kirke, Nørre Alslev Sogn er ledig pr. 1. september 2020

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelse m.m.
  • tilsyn med og pasning af kirkegårdens bygninger.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger.
  • de administrative opgaver med regnskab m.v. på graverkontoret løses ved elektronisk behandling.
  • varetage arbejdstilrettelæggelse for gravermedhjælpere.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • er udadvent og flexibel.
  • har kendskab til IT
  • har gode samarbejdsevner.
  • har et godt overblik.

Ansættelsen sker ved Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd, beliggende Nørre Alslev Langgade 82, 4840 Nørre Alslev.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalen om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

kontaktperson Birte Thonesen

på tlf. nr. 20460792/ mail: 7613fortrolig@sogn.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontaktperson Birte Thonesen

på mail: 7613fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 16. august 2020

Ansættelssamtaler forventes at finde sted uge 34

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.