Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Social entreprenør med tværkulturel erfaring søges.

Vil du være med til at støtte og række ud til socialt sårbare nydanskere? Vil du gerne have et udviklingsorienteret job med fokus på inkluderende sociale fællesskaber? Kan du se værdi i at styrke relationerne mellem nydanskere i Viby/Holme området og Folkekirken i Aarhus? Så er jobbet som projektmedarbejder i Folkekirken i Aarhus måske noget for dig.


Om projektet
Projektet skal bidrage til at bekæmpe social nød og ensomhed blandt nydanskere i Viby/Holme området med udgangspunkt i Ravnsbjergkirken. Ved at være opsøgende og nysgerrig på behovene vil vi udvikle og drive sociale tilbud og fællesskaber. Vi er optaget af at være kirke for alle og dermed også for nydanskere i området.
Projektet drives i samarbejde mellem Folkekirken i Aarhus – det sociale arbejde, Ravnsbjergkirken og Samvirkende Menighedsplejer.
Ansættelsen er et samarbejde mellem Folkekirken i Aarhus – det sociale arbejde og Samvirkende Menighedsplejer i Danmark. Over en treårig periode finansierer Samvirkende Menighedsplejer den nyoprettede halvtidsstilling med et diakonalt, socialt formål, mens Folkekirken i Aarhus har defineret projektets tema om hjælp til sårbare nydanskere i Viby/Holme området.


Om opgaverne
Dine opgaver som projektmedarbejder omfatter bl.a.:
• Udvikle og drive tilbud og aktiviteter sammen med præster, kirke-og kulturmedarbejdere og frivillige, f.eks. spisefællesskab, lektiecafe eller cykelværksted.
• Etablere netværk og samarbejder med lokalsamfundet.
• Rekruttere, motivere og lede frivillige.
• Sikre fortsat udvikling og fremdrift i projektet og være bindeled til styregruppen.
• Opsamle og formidle erfaringer til inspiration for andre sogne mv.
• Administration af Folkekirkens Feriehjælp til 10 jyske sogne.


Det kan vi tilbyde
Vi tilbyder et meningsfyldt pionerarbejde. Du får stor indflydelse på arbejdet – både vedrørende indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse. Du kommer til at arbejde sammen med en projektgruppe med engagerede og hjælpsomme kolleger, og du bliver en del af en organisering, som vægter folkekirkens sociale ansvar.


Vi lægger vægt på, at du
• Har erfaring med socialt arbejde, f.eks. fra frivilligt foreningsarbejde.
• Har kendskab til og forståelse for tværkulturelle forhold.
• Kan arbejde selvstændigt og er handlingsorienteret.
• Er stabil og formår at planlægge og gennemføre aktiviteter over tid.
• Har stærke samarbejdsevner og skaber resultater som holdspiller.
• Har organisationsforståelse og tænker i netværk og samarbejder på tværs.
• Har erfaring med arbejde i en projektorganisation.


Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 18 timer om ugen i en tidsbegrænset periode på tre år. Løn og ansættelse sker på individuelle vilkår efter aftale. Arbejdstiderne er fleksible, aften- og weekendarbejde må påregnes, med mulighed for selv at tilpasse en stor del af tiden.
Tiltrædelse den 15. november eller 1. december 2021. Vi indhenter børneattest i forbindelse med ansættelsen. Du ansættes af Aarhus Nordre Provsti i Folkekirken i Aarhus – det sociale arbejde med reference til provst Esben Thusgård og en styregruppe. Arbejdssted er Ravnsbjergkirken, Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J.


Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til opgaverne og Ravnsbjergkirkens arbejde, er du velkommen til at kontakte sognepræst Rebecca Holst Andersen på telefon 26 57 22 67. For spørgsmål til organiseringen mellem Folkekirken i Aarhus og Samvirkende Menighedsplejer kan udviklingskonsulent Christina Daa, Folkekirken i Aarhus kontaktes på telefon 24 24 78 78.


Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes til:
Personalekonsulent Pernille Weldingh, Folkekirken i Aarhus
Mail: PFW@km.dk


Ansøgningsfrist den 26. september 2021. Første runde samtaler forventes afholdt den 8. oktober og anden runde den 15. oktober 2021 i Ravnsbjergkirkens lokaler, Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J.