Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner/stedfortræder

Stedfortræder/Gartner

Herstedvester sogns menighedsråd søger en stedfortræder til kirkegårdslederen med erfaring eller uddannelse inden for det grønne område til besættelse den 1. september 2019 eller snarest derefter. Det er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Herstedvester kirkegård består af en ny kirkegård og gammel kirkegård. Der er ansat 6 medarbejdere på kirkegården hvoraf 3 er sæsonansatte. Det forventes du har en god faglig baggrund for at arbejde på en kirkegård, og vil præge dagligdagen med et stort fagligt engagement. Det forventes endvidere at du er god til samarbejde, mødestabil og ansvarsbevidst.

Som stedfortræder skal du afløse kirkegårdslederen ved dennes fravær, samt i mindre omfang hjælpe til efter behov på kirkegårdskontoret med bl.a. administration.

Du skal endvidere kunne varetage urnenedsættelser og kistebegravelser samt indgå i en snevagtsordning fra november til april.

Kirkegården er på alle måder en velpasset og veldrevet arbejdsplads, hvor dagligdagen i personalegruppen er præget en god stemning og et stort angegement.

Aflønning sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisation samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og 3F.

 

Du er velkommen til at kontakte kirkegårdsleder Simon Sørensen for yderligere spørgsmål på tlf. 4364 4220 / mail ss@herstedvesterkirke.dk eller kontaktperson Per Møller på tlf. 2478 2696.

Skriftlig ansøgning med kopi af eksamensbeviser, kursusbeviser, udtalelser og cv, sendes til kirkegårdsleder Simon Sørensen på ss@herstedvesterkirke.dk

Ansøgningsfrist er mandag d. 26/8 kl. 12.00 og ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 35.

Det skal oplyses at der vil blive indhentet referencer.