Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsfører til Glostrup sogn

Regnskabsfører søges til stort og aktivt sogn

Glostrup Menighedsråd søger en regnskabsfører pr. 1. november 2021 eller snarest muligt.
Stillingen er på 37 timer om ugen.

Regnskabsføreren vil ved ansættelsen få kontor i sognets kontorlokaler på Odinsvej 13, 2600 Glostrup, men fra næste forår i den nye Sognegård, som er under opførelse på Østervej 8 lige ved siden af Glostrup Kirke. 

Der er tale om et stort sogn med et højt aktivitetsniveau, mange medarbejdere og deraf følgende omfattende arbejde vedr. regnskab og administration. 

Arbejdsopgaverne:

  • Budget, daglig bogføring, momsregnskab og årsregnskab for Glostrup Sogn, som omfatter to kirker, to kirkegårde og et krematorium
  • Lønindberetning via FLØS for ca. 60 personer
  • Sekretariatsfunktion for Glostrup Menighedsråd
  • Afløsning på kirkegårdskontoret 

Ansættelsesvilkår:

Vi ser frem til at få en ny medarbejder, som

  • er velfunderet i kirkeregnskab
  • kan arbejde selvstændigt og trives godt i en hverdag med mange opgaver og mange interessenter
  • er imødekommende og løsningsorientere

Vi tilbyder en levende arbejdsplads med stor indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og godt samarbejde med alle faggrupper og arbejdsgiver.

Nødvendige kurser tilbydes og kan afvikles i arbejdstiden.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver. Løn og pension tager udgangspunkt i overenskomst for kordegne med kerneopgave inden for regnskab samt administrative opgaver. Der må påregnes 5-10 aftenmøder årligt. Overenskomstgrundlaget kan findes på https://www.folkekirkenspersonale.dk/

Ansættelsen indledes med en prøvetid på 3 måneder.

Om Glostrup sogn
Der er i sognet ca. 23.000 indbyggere, hvoraf godt 15.000 er medlemmer af folkekirken. Der opereres med et årligt budget på ca. 18 mill. kr.

Sognet betjenes af 6 præster, personaleleder, kirkegårdsleder, kordegn samt ca. 40 hel- og deltidsansatte fordelt på kirkegårds-/krematoriemedarbejdere og kirkelige medarbejdere. Sognet ledes af menighedsrådet bestående af 15 valgte medlemmer og 6 præster.

Glostrup Sogn er sammenfaldende med Glostrup Kommune og er et af landets største sogne med mange aktiviteter. Se nærmere på www.glostrupsogn.dk.

Yderligere oplysninger

Interesserede er velkomne til at henvende sig til:
Benny Klitbo, kasserer i menighedsrådet; bklitbo@outlook.dk, tlf. 40 28 65 00
Tommy Carlsen, menighedsrådsformand; tommy.carlsen@comxnet.dk, tlf. 28 77 50 13
Tage Kleinbeck, personaleleder; tkl@km.dk,  tlf. 21 60 08 18

Ansøgningsfrist m.v.

Ansøgning med relevante bilag sendes til glostrup.sogn@km.dk. Skriv ”regnskabsfører” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist er torsdag den 30. september 2021 inden midnat.