Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartneriarbejder

Gråsten kirkegårde søger 2 dygtige, kreative og engagerede medarbejdere med grønne fingre.

Gråsten kirkegårde består af kirkegårdene i Gråsten, Adsbøl, og Rinkenæs. Du vil derfor få en god flok kollegaer, som er spredt på de forskellige kirkegårde, og arbejdet vil foregå der, så du skal forvente varierende mødesteder. 

Ansættelsen er fra den 6. marts 2023 til 30. november 2023, eller efter aftale. Ansættelsen er ved Gråsten kirkegård, beliggende Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten, med tjeneste på de forskellige kirkegårde.

Stillingerne er på 37 timer pr. uge i 9 måneder.

Stillingen omfatter:

  • Renholdelse af gravsteder
  • Vedligeholdelse af grønne arealer
  • Hækklipning
  • Hjælpe kollegaer ved behov med forefaldende arbejde
  • Afløsning af kirketjener (Du vil blive oplært, samt komme på kursus)

Vi forventer at du:

  • Er åben, udadvendt og imødekommende i forhold til kirkegårdens brugere, samt kollegaer
  • Har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter
  • Har ordenssans og kan arbejde selvstændig og i teams
  • Du har kørekort, minimum kategori B
  • Kan samarbejde og planlægge opgaver med kirkegårdens øvrige ansatte.

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen for gartneriarbejder udgør årligt 262.671,00 kr. (trin 1) og 270.005,00 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirkegårdsleder Hans-Nicolai Lorenzen på telefonnummer 20321789.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9019fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 9. februar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 7.

Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.