Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

Kirketjener

 

En stilling som kirketjener ved Marstal og Ommel Kirker er ledig fra 15. april 2020.

 

Stillingen er på 22 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • Rengøring af kirker og sognehus  

Vi forventer, at du:

  • Er venlig og imødekommende
  • Er selvstændig og fleksibel
  • Er samarbejdsorienteret
  • Har praktisk håndelag

 

 

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd, Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.

De primære opgaver vil ligge i Marstal og Ommel Kirker, men der er pligt til også at gøre tjeneste ved de andre kirker under Ærø Menighedsråd, således: Søby, Bregninge, Tranderup, Ærøskøbing og Rise, herunder ved vikardækning.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 298.144,25 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Aksel Krogenlund Larsen på telefonnummer 30444082/mail akkl@km.dk.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7714fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. marst 2020

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 10.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.