Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver med kirketjeneste søges til Nr. Løgum Kirke.

Graver med kirketjeneste

Nr. Løgum Kirke

En stilling som graver og kirketjener ved Nr. Løgum kirke er ledig til besættelse 1. juli 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.

 

Vi forventer at:

vores nye graver og kirketjener i samarbejde med vores gravermedhjælper varetager følgende kerneopgaver:

 • vedligeholdelse af kirkegård, arealer ved menighedslokaler og øvrige udearealer, herunder:
 • blomsterplantning, hækklipning, grandækning og snerydning.
 • har ansvaret for og udfører den del af det administrative kontorarbejde, der vedrører graverstillingen.
 • tilsyn med samt rengøring og vedligeholdelse af kirken.
 • klargøre kirken til gudstjenester/kirkelige handlinger.
 • forestå opgaven som kirketjener ved de kirkelige handlinger
 • være kirkens synlige repræsentant på kirkegården.

 

Den person vi søger:

 • har god og alsidig praktisk sans, godt overblik og god ordenssans og du brænder for at være en aktiv del af et meget aktivt kirkeligt arbejde
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vi forventer du vil indgå i et tæt, positivt arbejdsfællesskab med kirkens øvrige medarbejdere og frivillige om menighedens liv og vækst
 • kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt, ansvarsbevidst og samvittighedsfuldt
 • kan være leder for gravermedhjælper og afløsere
 • har lyst til kontorarbejde – også den del, der foregår på computeren
 • har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter

 

Uddannelseskrav:

Det er en fordel, hvis du har gartner- eller tilsvarende uddannelse

 

Vi tilbyder:

en stilling, hvor du bliver en del af en aktiv kirke med et stort og aktivt menighedsliv. Her er et godt arbejdsfællesskab med engagerede medarbejdere, såvel ansatte som de mange frivillige, der er fælles om at have fokus på menighedens liv og vækst, uanset hvilke opgaver man indgår i. Nr. Løgum sogn har 1410 indbyggere.

 

Se mere om os på: http://www.nrloegumkirke.dk/ , hvor også Nr. Løgum Kirkes målsætning er tilgængelig

Ansættelse sker ved Nr. Løgum kirke, beliggende Nørregade 2A, 6240 Løgumkloster

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

For ansøgere uden en gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr.

For ansøgere med en gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 368.721,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravere og kirketjenere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og graverforeningen. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgningen sendes til kontaktperson for Nørre Løgum kirke, Lars Birkmose, Sognegade 32, Løgumgaarde, 6240 Løgumkloster, mail: 9046fortrolig@SOGN.dk senest den 5. juni 2020 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler foregår i uge 24.

Oplysninger om stillingen fås hos ovenstående på mobil 24935686 og hos Solveig Gehrt, mobil 20436128

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.