Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Korleder søges

Er du en passioneret og anerkendende korleder og har du et bankende hjerte for at formidle musik til og med børn?

Så er en stilling som korleder ved Blovstrød Sogn ledig pr. 1. august 2023 eller snarest derefter.

Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Korlederens opgaver omfatter blandt andet:  

  • Lede vores tre kor: spire-, børne- og juniorkor. (Organisten medvirker ved korprøver og koncerter)
  • Lede babysalmesang

Der er lige nu ca. 20 børn i spirekoret, som skal hentes og bringes til skolen tæt på kirken. Børne- og juniorkorene har 3 børn hver; de to kor synger sammen ved en del af korprøverne. Korene holder prøver en gang om ugen, holder to koncerter om året og medvirker ved familiegudstjenester.

Der er babysalmesang vinter og forår i to kompakte forløb af 8 gange hver.

Sognet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau. Der bor mange børnefamilier i sognet og musiklivet spiller en meget aktiv og vigtig rolle.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Har gode og relevante musikalske forudsætninger.
  • Har gode korlederkompetencer, gerne med erfaring, og at du har en anerkendende korledelse af børnene.
  • Udviser både selvstændighed og engagement og vægter tæt samarbejde med bl.a. organist, præster og menighedsråd.

Vi tilbyder:

  • Ansættelse i et sogn med gode traditioner og mange børnefamilier
  • Et velfungerende menighedsråd, der er lydhør overfor nye ideer
  • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og fællesskab – og hvor vi løfter i flok.
  • Ansættelse sker ved Blovstrød Sogns Menighedsråd beliggende Kærvej 20, 3450 Allerød

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 295.280,39 kr. – 431.563,02 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 302.851,22 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 329.548,90 kr. – 401.562,33 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.400,94 kr. – 65.854,32 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 317.994,35 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 334.104,40 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.724,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 32.233,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 38.357,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Louise Grandjean Coster Spurlin-Roe på mail logc@km.dk eller på telefonnummer 51839011

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7449fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. juni kl. 12

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest før ansættelse.

Har ovenstående fanget din interesse, ser vi frem til din motiverede ansøgning bilagt CV, referencer og eventuelle eksamenspapirer.