Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist søges til Ballerup Sogn

En fuldtidsstilling som organist/kantor ved Ballerup Sogn er ledig til besættelse snarest

Ballerup Sogn har ansat 9 dygtige sangere, Sct. Jacobs Kantori, der medvirker ved højmesser og gudstjenester i forskelligt antal alt efter tjenestens karakter. Ballerup Sogn vægter den musiske del af højmesserne højt, og disse ligger skiftevis i de 2 kirker med én højmesse hver uge.

Ballerup Sogns musikliv spænder vidt fra klassiske koncerter og kirkelige handlinger til et par rytmiske gudstjenester, andre koncerter og deltagelse i spillemandsmesse.

Instrumenter.

Vi har i begge kirker velklingende orgler og velholdte flygler til rådighed i mødesale. Nyt orgel i den ene kirke. Nærmere detaljer om orglerne ses i det fulde stillingsopslag på www.ballerup-sogn.dk.

Organistens primære arbejdsopgaver vil være:

  • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Skovvejskirken og Ballerup Kirke ved klassisk musikledsagelse, korledelse af Sct. Jacobs Kantori.
  • Planlægge/afholde kirkekoncerter
  • Arrangere musikgudstjenester
  • Musikalsk ledsagelse på plejehjem og ved sognearrangementer samt i forbindelse med behov i konfirmandundervisningen
  • Videreførelse af et menighedskor i sognet.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med præsterne, og vores nuværende organist, som der i det faglige arbejde refereres til.

Der er kontorfællesskab med vores nuværende organist.

Vi forventer at: 

  • du indgår i et tæt samarbejde med sognets præster, den nuværende organist og kan arbejde målrettet og selvstændigt.
  • du har gode spillemæssige færdigheder, et bredt musikalsk fundament og en god fornemmelse for menighedssang.
  • du er åben overfor og bidrager konstruktivt til nye tiltag.
  • du kan arbejde med Sct. Jacobs kantori på et højt fagligt niveau.
  • du har gode samarbejdsevner og sætter fleksibilitet, engagement og gode kollegiale relationer i højsædet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1.

Årslønnen for ansøgere, der er kirkemusikere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til overenskomstens protokollat 2 og det aftalte basisløntrinssystem.  

Indplacering sker efter anciennitet og der er rådighedstillæg på begge områder.

Er ansøgeren tjenestemand og ansættes i den opslåede stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder vedkommende sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Overenskomsterne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er gensidig vikarforpligtelse til sognets nuværende organist.

Der påregnes tre måneders prøvetid. Der indhentes referencer efter aftale med ansøger.

Straffe- og børneattest indhentes i forbindelse med ansættelsen. 

For yderligere oplysninger kontakt organist Lisa Nielsen tlf. 2139 9564, eller sognepræst Laila Bomose på telefon 6120 8195. (begge dog ferie i ugerne 29, 30 og 31)

Ansættelsessamtaler og prøvespil aftales og finder sted i ugerne 27 og 28 (1.-12. juli 2019.)

Ansøgning med relevante bilag sendes til Ballerup sogns menighedsråd indscannet i eet dokument til: job@ballerup-sogn.dk senest torsdag d. 27. juni 2019 kl. 12.