Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kettinge Bregninge sogne søger organist

Kettinge Bregninge sogne søger organist. 

Stillingen som organist ved Kettinge og Bregninge sogne er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 21 timer pr. uge

Organisten skal spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Kettinge og Bregninge kirker, ved friluftgudstjenesten i grusgraven og vil blive inddraget i konfirmationsundervisningen. Organisten skal varetage arbejdet med vores børnekor (spirekoret) og vores voksen kor. Derudover vil organisten få ansvaret for at arrangere 3 årlige koncerter og deltage i et månedligt sognearrangement (cafe Kettinge kirke)

Kettinge sogn har 1230 indbyggere og Bregninge 152 indbyggere. Sognene har et højt aktivitets niveau og en god kirkegang. Sognene har 6 ansatte foruden præsten. Sognene har et stort fritidscenter, sportshal samt privat børnehave, og et meget aktivt foreningsliv.

Orglet i Kettinge kirke er et velholdt Gregersen orgel fra 1860 med 7 stemmer, og i Bregninge har orglet 5 stemmer. I Kettinge er der tillige et elektronisk flygel. Kirkerne har en god akustisk.

Vi forventer en organist med engagement og høj faglig kompetence og med interesse og erfaring for arbejdet med børn og unge i vores spirekor og lyst til at arbejde med vores voksen kor og ønsket om at være del af vores kirkelige fællesskab med lyst og evne til samarbejde.

Vi kan tilbyde et godt samarbejdsklima med præsten øvrige ansatte og menighedsrådet

Den rette vil kunne med til at præge og udvikle vores musikalske arrangementer

Ansættelsen sker ved Kettinge Bregninges sognes menighedsråd beliggende Præstegårdsstræde 3, 4892 Kettinge og Grønnegadevej 45, 4892 Kettinge.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

OK tillæg på 945,25 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jim Christiansen på telefon  5487 3227 eller på mail  jc@ km.dk.

 Ansøgning med relevante bilag kan sendes som post til sognepræst Jim Christiansen, Præstegårdsstræde 6, 4892 Kettinge eller på mail til 7605fortrolig@sogn.dk.

 Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. september 2021. 

Menighedsrådet forventer at kunne holde prøvespil og samtaler i slutningen af uge 38 og uge 39.  Med ansættelse start til 1. november 2021 eller efter aftale.

 

Kettinge Bregninge menighedsråd