Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Administrationsleder til Skanderborg Sogn

Menighedsrådet ved Skanderborg Sogn skal ansætte en afløser for vores administrationsleder, der går på pension. Stillingen rummer både personaleledelse samt administrative og koordinerende opgaver. Stillingen er ledig pr. 1.6.2023.

Skanderborg Sogn er et stort by-sogn med 13.100 folkekirkemedlemmer. Vi har kontorlokaler centralt i Skanderborg by.

Vi driver 3 kirkegårde, 2 kirkecentre og 2 kirker. En ny kirke i Højvangen forventes færdigbygget i 2024. Vi sikrer personregistrering og har ansvar for dåb, konfirmation, vielse og begravelse for alle borgere i sognet, der ønsker det. Derudover har vi til opgave at skabe et bredt og varieret kirkeliv for alle aldersgrupper. Vi har et stort antal frivillige, som sammen med vores dygtige medarbejdere og præster forbereder og afvikler en bred vifte af aktiviteter i vores kirker og vores to kirkecentre i Skanderborg.

Vi mødes ugentligt til personalemøder for at planlægge og koordinere bemanding af de forskellige aktiviteter og understøtte det gode samarbejde mellem alle faggrupper. Her er der plads til både at være effektive og konkrete, men vi griner også gerne højt sammen. Alt dette bliver du en del af.

 

Stillingsindholdet ligger inden for 4 hovedområder:

  • Personaleledelse for ca. 10 ansatte på forskellige overenskomster. Vores kirkegårdsleder har ledelsesansvaret for de kirkegårdsansatte.
  • Sparring med menighedsrådet omkring væsentlige opgaver vedr. budget og regnskab samt sekretariatsfunktion for menighedsråd og diverse udvalg.
  • Koordinerende funktion i forhold til præsternes opgaver omkring planlægning af bl.a. gudstjenester og opgaver vedr. konfirmander. Du har det store overblik over kalenderen og aktiviteter, og du kan vikariere vedr. opgaver omkring personregistrering.
  • Arbejdstidsplanlægning og andre personaladministrative opgaver samt kontakt til de frivillige. Ansættelser og afskedigelser samt lønforhandlinger sker i samarbejde med menighedsrådet. Der kan hentes rådgivning hos provstiets personalekonsulent.

Din profil

  • Vi ser meget gerne, at du har kordegneuddannelsen, men det er ikke en betingelse
  • Du har god forståelse for økonomi og regnskab og kan formidle talmateriale på en overskuelig måde.
  • Du har personaleledelseserfaring og er leder på en måde, der fremmer trivsel og motivation.
  • Du er udadvendt, tillidsvækkende overfor andre mennesker og har lyst til at arbejde i en institution, der både vil bevare traditioner og har øje for fornyelse.
  • Du har gode kommunikative evner, skriftligt og mundtligt og arbejder struktureret. Du kan bevare overblikket, er løsningsorienteret og du trives i en hverdag med stor variation i opgaverne.
  • Det falder dig nemt at benytte gængse it-værktøjer, og du kan tilegne dig nye systemer. Du er indstillet på at tage et kursus i personregistrering, hvis du ikke allerede har kompetencen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis du ikke har kordegneuddannelsen, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3.

Årslønnen aftales inden for intervallet 357.782 - 447.228 kr.(nutidskroner). Mindstelønnen (fixpunktet) er 372.690 kr. Hertil kommer et rådighedstillæg, der udgør årligt 35.373 kr. samt et OK tillæg på årligt 853 kr. (Alle beløb er opgivet i nutidskroner).

Der er tale m en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Rasmus Kolding, Menighedsrådets kontaktperson for personalet, på tlf. 40 24 79 20 eller

Anny D. Jessen, Formand for Menighedsrådet, på tlf. 22 25 11 50.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 9166fortrolig@sogn.dk og den skal være Menighedsrådet i hænde senest den 2. april 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler (1. runde) afholdes 17.-18. april 2023 i Højvangen Kirkecenter, Skanderborg.

2. rundes samtaler forventes afviklet 25. april 2023.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet straffeattest og efter aftale referencer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.