Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Nykøbing Mors-Tødsø Pastorat, Morsø Provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Nykøbing Mors-Tødsø Pastorat, Morsø Provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 10. august 2023 til og med den 6. december 2023 (begge dage inkl.). Konstitutionen vil eventuelt kunne forlænges.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, via e-mail: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK.

Ansøgningerne skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.