Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Brøndby Strandkirke søger bas korsanger i 2 årigt vikariat

Brøndby Strand kirke søger en bas korsanger til besættelse af et vikariat i perioden 1. september 2020 til 1. september 2022, evt. med mulighed for fast ansættelse.

Vi søger en sanger, der er uddannet/uddanner sig fra konservatoriet eller har tilsvarende kvalifikationer. Foruden en smuk og velskolet stemme fordrer stilingen gode nodelæsningsfærdigheder, solid erfaring både som solist og ensemblesanger, god beherskelse af mundtlig dansk samt et smidigt, behageligt og pålideligt væsen.

Brøndby Strand kirke er bygget i 1984 og er en moderne klassiker inden for kirkearkitektur. Kirken har tre dygtige præster, god kirkegang og et rigt menighedsliv. Menigheden sætter stor pris på kirkens musik og ønsker at skabe de bedst mulige rammer for dens udfoldelse.  Dette engagement udmønter sig i et sjældent godt arbejdsklima, og vi forventer, at du sammen med vores 3 fastansatte konservatorieuddannede sangere (sopran, alt og tenor) både kan og vil bidrage hertil.

Stillingen omfatter:

- alle højmesser, hovedgudstjenester og konfirmationer på søn -og helligdage samt juleaften

- 2 årlige korprojekter, koncerter og musikgudstjenester

- alle hverdagstjenester efter fleksibel turnusordning, Turnus i gennemsnit hver anden uge

- 3 friweekends pr år

- mandag er fast fridag

Lønnen er 6.840 kr. om måneden

Prøvesyngning finder sted efter aftale med kirkens fuldtidsorganist Katrine I. Kristiansen og indeholder en forberedt salme fra den danske salmebog, en kort arie eller solosang efter eget valg og en lettere prima-vista-korsats.

For spørgsmål eller interesse kan Katrine kontaktes på tlf. 21 20 33 20 eller mail organist@brondbystrandkirke.dk