Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges

Kirketjener søges

Anna kirke søger kirketjener. Enstilling som kirketjener er ledig pr. 15.03.2023. Stillingen er på 19 timer pr. uge. Vi søger en imødekommende kollega som vil være med til at gøre Anna kirke til et indbydende sted for mange brugere.

Det er vigtigt at du kan arbe´jde selvstænding og har hænderne godt skruet på til de mange praktiske opgaver og at du kan få lokalerne til at fremstå pæne.

Du skal kunne trives i en hverdag med mange opgaver og samtidig være parat til at slippe, alt hvad du har i hænderne for dem som kommer i kirken - og specielt de, som har brug for særlig opmærksomhed. Vi forventer at du i samarbejde med vores anden kirketjener tilrettelægger din arbejdsdag og at du kan indgå i et godt team/samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere.

Som kirketjener ved vores kirke skal du:

Medvirke ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, koncerterog øvrige aktiviteter i kirkens lokaler.

Rengøring, opstilling og klargøring til møder og aktiviteter i kirken.

Eventuel ekstra timerved afløsning af fuldtidsansat kirketjener ved ferier og fridage. Forberede og servicere menighedsaktiviteter og andre, der har ærinder i og omkring kirken.

Stå for madlavning ved menighedsrådsmøderne.

Anna Sogn søger en kirketjener, som:

Er udadvendt, engageret og ansvarsbevidst.

Har lyst og vilje til at samarbejde med præster, øvrige medarbejdere og menighedsrådet. Har teknisk snilde og kan betjene kirkens AV-udstyr m.v.

Har sans for detaljer og samtidig bevare overblikket og roen i tilspidsede/stressfyldte situationer.

Vi tilbyder:

Et selvstændigt og fleksibelt job med skiftende opgaver.

En aktiv arbejdsplads, hvor du kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab med engagerede medarbejder og et menighedsråd der er meget synligt.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisttionsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk                                                             

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse ved direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifisering af stillingen.

Det er en betingelse at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. - 365.236,32 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).                                                                      Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillæget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner).

Ovenstående intervalløn, rådighedstillæg og OK tillæg er for en fuldtidsstilling på 37t/uge. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overemnsstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådetog Danmarks Kirketjenerforening.

Arbejdstid:

Mandag, tirsdag, torsdag og hver 8. weekend.           

Ansøgning sendes:

Pr. mail på 7050fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist d. 12.02.2023

Vi forventer at indkalde til samtaler i uge 7 og 8.

Der er 3 måneders prøvetid

Se mere på hjemmesiden www.folkekirkenspersonale.dk