Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger

Vester Nykirke og Vejrup pastorat i Ribe domprovsti, søger kirkesangere fra 1. januar 2020. 

Vi søger ideelt 2 kirkesangere, der kan supplere hinanden og dække samtlige kirkelige handlinger i de 2 kirker. 

Den enkelte stilling er på 7 timer ugentligt i gennemsnit. 

Der vil være 2-3 søndage om måneden hvor der er gudstjenester i begge kirker. Her vil kirkesangerne på skift følge med præsten og organisten og dække begge kirker.

Derudover vil være et gennemsnit samlet for begge kirker på 25-30 øvrige handlinger (bryllup, begravelser etc.) pr. år.

Der vil være mulighed for afløsning. 

Vi forventer: 

  • At du interesserer dig for musik og sang.
  • At du har en fyldig stemme.
  • At du kan lede menigheden i sang.
  • At du har et tæt samarbejde med kirkens øvrige personale.
  • At du kan arbejde med fleksible arbejdstider.
  • At du sammen med din kollega selv kan stå for planlægning og bemanding af opgaverne.

Løn og ansættelsesvilkår følger tilsvarende stillinger i provstiet.