Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger

KIRKESANGER

En stilling som kirkesanger ved Ferslev og Vellerup Kirker, Ferslev-Vellerup Sogne er ledig pr. 01.04.2021. Stillingen er på 7 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: • Lede sang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, såvel i som udenfor kirkerne. • Læse ind- og udgangsbøn.

Ferslev-Vellerup Sogne har ca. 1.500 indbyggere og der er fire ansatte i sognet foruden sognepræsten. Sognene er to landsogne med gudstjenester hver uge og kirkelige handlinger spredt over året. Der er også plejehjemsgudstjenester, familiegudstjenester samt andre typer af gudstjenester.

Vi forventer, at du: • Har et godt kendskab til forløbet i gudstjenester. • Gerne vil synge både traditionelle salmer, nyere salmer samt fra højskolesangbogen. • Har eller er villig til at tage uddannelsen som kirkesanger (KMS). • Er god til at samarbejde. • Er fleksibel i forhold til arbejdstider.

Ansættelse sker ved Ferslev-Vellerup Sogns Menighedsråd beliggende Mejerivej 1, Ferslev, 4050 Skibby. Ansættelsen er ikke dækket af en overenskomst. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson My Fuglsig Simonsen på tlf. 20144441/mail: 7456@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes att. My Fuglsig Simonsen på 7456fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 15.03.2021. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.