Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift

En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift er ledig.

Den der udnævnes, er forpligtet til at bistå med mindre opgaver i provstiet i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ.

 

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Aflønning vil ske med en kvota på 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.

Der vil kunne ydes 50 %. af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.).

Der ydes ligeledes 50 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.