Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke og Kulturmedarbejder

 

Kirke- og kulturmedarbejder søges til Nr.Vium, Herborg og Troldhede kirker 30 timer pr. uge.

Den nyoprettede stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Nr. Vium, Herborg og Troldhede Pastorat, i Skjern Provsti i Ribe stift, er ledig til besættelse pr. 01.11.20 eller snarest derefter. Stillingen vil omfatte aktiviteter i alle 3 sogne.

Vi ønsker en kirke-kulturmedarbejder som:

  • Har lyst og evner til at formidle evangeliet og de kristne værdier.
  • Vil påtage sig ansvaret for minikonfirmander og kan lide at arbejde med børn/unge
  • Kan og vil arbejde med børnekor og integrere rytmiske/musikalske elementer i formidlingen
  • Er indstillet på at have varierende arbejdstider og deltage i f.eks. familie- og specialgudstjenester
  • Er kreativ og iderig og kan arbejde selvstændigt
  • Har et rummeligt menneske- og kirkesyn
  • Ser sig selv som en aktiv deltager i sognenes arrangementer
  • Har en vindende personlighed og en inkluderende tilgang til arbejdet
  • Er god til at samarbejde; både i forhold til de lokale frivillige, foreninger og institutioner samt indgå i kollegafællesskab med præster, organist m.fl.
  • Er god til at planlægge og strukturere opgaver
  • Har flair for it og kan varetage PR-arbejde på f.eks. sognenes hjemmesider og facebook.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af Fælles overenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationen mellem Kirkeministeriet og CO10 -Centralorganisation af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og kirke og kultur.nu.

Menighedsrådene kan oplyse, at der er 3 mdr.s prøvetid, og der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen

Ansøgning sendes til: 9124fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist 28/9-2020. Samtaler forventes afholdt i uge 41

Nærmere information/ oplysning om sognene og stillingen:

Henvendelse til sognepræst eller kontaktpersoner:

Jens Borg Spliid: tlf: 20 23 37 30 jebs@km.dk

Kristian Korsholm, Nr. Vium / Herborg Menighedsråd tlf: 20 28 01 45 krkorsholm@gmail.com

Sussi Højmose, Troldhede Menighedsråd tlf: 22 91 42 19 sussihoejmose@fibermail.dk