Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkemusiker/organist ved Ejsing kirke.

Er du en alsidig og udadvendt kirkemusiker eller organist, der har lyst til at lade musikken være med til at åbne kirken for hele Ejsing sogn, så er det lige dig vi mangler.
Vi kan tilbyde dig en stilling på gennemsnitlig 9 timer om ugen med start d. 1. januar 2022.
Ejsing sogn er et aktiv sogn, hvor der er et bredt samarbejde mellem de forskellige foreninger.
Vi ønsker en kirkemusiker eller organist, som tager del i fællesskabet i samarbejde med præst, menighedsråd og de øvrige ansatte ved kirkerne.

Nuværende opgaver i stillingen er:
Spille ved højmesse og gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
Spille til aftensarrangementer mv.
Deltage og spille til aktivitet med de små og de ældre en formiddag om måneden.


Vores forventninger til dig:
Har godt kendskab til kirkens liturgi og gudstjeneste
Du finder dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi værdsætter både tradition og fornyelse
Har lyst til at tage nye initiativer med sans for lokale muligheder og ønsker
Du har gode samarbejdsevner, og ser dig selv som en del af et team.
Er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen.
Er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde.
At du er fleksibel og indstillet på at spille til flere gudstjenester i træk få gange om året.  (Der er her tale om et samarbejde med nabokirker til f.eks. jul, påske og pinse.)
Du har kørekort.

Vi kan bl.a. tilbyde:
Et velfungerende arbejdsmiljø hvor samarbejde er i højsæde
Et levende sogn med mange frivillige og opbakning til kirkens aktiviteter
Mulighed for at være med til at videreudvikle stillingen og opbygge et musikalsk miljø
Et aktiv menighedsråd som støtter op om deres ansatte.
For yderligere oplysninger; kontakt Anna (20711108) eller Erik (61768439)

Ansøgningsfrist er den 8/12. Samtale og prøvespil i uge 50

Stillingen skal ansøges via link.

Ansættelsesvilkår.
Ansættelsen af en Kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller Kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkens-personale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en Kirkemusiker aftales indenfor intervallet 314.022,76 - 416.246,84 kr. årligt. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner).
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 26.573,34 (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.
Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering indgås mellem menighedsrådet og den faglige organisation inden ansættelsen.
Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.