Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Horsens Kirkegårde søger 1 fuldtids gartneriarbejder eller anlægsgartner med lyst til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af vores kirkegårde.

Horsens Kirkegårde sætter fokus på at udvikle og vedligeholde kirkegårdene, så de fremstår som smukke grønne oaser i byen med plads til ro og fordybelse samt rammer for sorg og minder. Vi søger derfor en gartner eller gartneriarbejder, der ønsker at arbejde i teams, hvor du både selvstændigt og sammen med dine kolleger løser opgaverne ved kirkegården. Det vigtige er, at du enten allerede har kompetencerne til de skitserede opgaver, eller har mod på at lære det. Vi er åben over for forskellige baggrunde, blot du er interesseret i at indgå som en aktiv og engageret medarbejder i vores virksomhed.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaver
 • Udendørs arbejde med plads til selvstændighed
 • En god arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø
 • Arbejde i teams med gode kollegaer
 • Fastansættelse hele året

 

Vores forventning til dig er, at du:

 • har erfaring inden for arbejdsområdet, eller er villig til at lære det
 • har lille kørekort, trailerkørekort (vil være en fordel dog ingen betingelse)
 • er serviceorienteret både eksternt og internt
 • vil deltage aktivt i at skabe et godt arbejdsmiljø ved Horsens Kirkegårde
 • har lyst til at deltage og arbejde i teams samt kan arbejde selvstændigt
 • er positiv, ærlig og kan samarbejde med andre
 • er stabil, pålidelig og engageret i dit arbejde

 

Dine opgaver hos os er bl.a.:

 • Renholdelse og vedligeholdelse af gravstederne og kirkegårdene
 • Vedligeholdelse og beskæring af beplantninger
 • Mindre anlægsopgaver
 • Grandækning
 • Gravkastning og urnenedsættelser
 • Deltagelse i snevagt i vinterhalvåret

 

Hvem er vi?

Horsens Kirkegårde omfatter Nordre Kirkegård på 2,8 ha, Østre Kirkegård på 7,6 ha og Vestre Kirkegård på 14,6 ha, der også har kapel samt krematorium. På Horsens Kirkegårde er vi 27 medarbejdere, der arbejder i teams, og hvor ansvarlighed, dialog, åbenhed, rummelighed og fællesskab er vigtige værdier.

Arbejdstiden er på gennemsnitlig 37 timer om ugen og tilrettelægges således, at der i perioden fra 1. april til 30. september arbejdes 38,5 timer og i perioden 1. oktober til 31. marts arbejdes 35,5 timer pr. uge. Der betales løn for gennemsnitligt 37 timer ugentligt hele året.

 

Løn- og Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale for gartnere m.fl. indgået af Finansministeriet og Faglig Fælles Forbund (3F).

Lønnen udgør årligt for gartneriarbejder 262.671 kr. (trin 1) og 270.005 kr. (trin 2), og for gartnere 301.581 kr. (trin 1) og 310.611 kr. (trin 2) i nutidskroner, årligt og ved fuld tid. Hertil kan forhandles relevant tillæg efter relevante kvalifikationer eller uddannelse. Der ydes minipension 11,19% eller fuld pension på 15% i pensionsbidrag afhængig af tidligere beskæftigelse. Pensionen er arbejdsgiverbetalt. Der er tre måneders prøvetid.

 

Kontaktperson

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos kirkegårdsassistent Pia Uhd på telefon 2127 3376, og på www.horsenskirkegaarde.dk kan du læse om Horsens Kirkegårdes profil og værdier.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 28. marts 2023 kl. 12.00.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

 

Interesserede opfordres til at skrive en kortfattet ansøgning indeholdende relevante oplysninger.

Ansøgningen sendes til:

info@horsenskirkegaarde.dk