Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Stege Kirke, Stege Sogn er ledig pr. 1.april 2020.

Stillingen er på 26 timer pr. uge.

Stege Sogn har 4846 antal indbyggere.

Der er 7 ansatte (hvoraf der er en kirketjener på 11 timer ugentlig) i sognet, der ud over er der ansat to præster svarende til 1,5 fuldtidsstillinger.

Kirketjenerstillingen indebærer bl.a

 • Klargøre kirke og sognehus før og efter kirkelige handlinger¨
 • Medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer
 • Rengøring af kirke og kirkens lokaler i sognegården og konfirmandstue og kontor i præstenboligen
 • Weekendarbejde og til tider aftenarbejde
 • Kontakt til håndværkere og kirkeværge

  Vi forventer, at du

 • Kan arbejde selvstændigt, engageret og er ansvarsbevidst
 • Har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med alle faggrupper
 • Er venlig og imødekommende og serviceminded
 • Er positivt indstillet til folkekirken og kirkens arbejde
 • Har praktisk håndelag
 • Er mødestabil og er pligtopfyldende

Ansættelse sker ved Stege Sogns Menighedsråd beliggende, Kirkepladsen 1, 4780 Stege.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

For ikke uddannede:

 • Er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
 • Lønnen er på fikspunkt 249.025 kr. (niveau 31/3-2012), som omregnet til nutidskroner giver: 249.025 kr. * 9,4007% = 272.435,09 kr. årligt for en fuldtidsstilling.
 • Lønnen bliver, omregnet til en stilling på 26 timer om ugen: 272.435,09 kr. / 37 * 26 = 191.440,87 kr. årligt eller 15.953,41 kr. månedlig.
 • Rådighedstillægget er sat til 23.500,00 kr. (niveau 31/3-2012), som omregnet til nutidskroner giver: 23,500,00kr. * 9,4007% = 25.709,16 kr. årligt for en fuldtidsstilling.
 • Rådighedstillægget bliver omregnet til en stilling på 26 timer om ugen: 25.709,16 kr. / 37 * 26 = 18.065,90 kr. årligt eller 1.505,49 kr. månedlig.
 • Løn aftales ved forhandling mellem Menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ulla Kjærulff Jensen på telefonnummer 40 17 85 22 eller mail: stege.sogn@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes  på mail til 7483fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 26.02.2020

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 10/11.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.