Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

Vi søger en medarbejder til en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 15.

 

Hensigten med stillingen er at styrke det kirkelige arbejde i sognene, så kirken bliver synlig i andre sammenhænge end dem, som foregår i kirkens rum.

 

Arbejdsopgaver:

 

Undervisning:

 • Minikonfirmander
 • Opstart af midikonfirmander
 • Lokalt kirke-skole samarbejde
 • Medvirken ved konfirmationsforberedelsen
 • Planlægning og afvikling af børnegudstjenester
 • Forløb forud for juleafslutningerne for børnehaverne og medvirken ved juleafslutningerne

 

        

Diakoni:

 • Børneklub
 • Visse former for hjemmebesøg
 • Sogneformiddage
 • Sogneudflugter

 

        

Kommunikation:

 • Redigering af kirkebladet og pastoratets hjemmeside
 • Sekretær for rådet
 • Udarbejdelse af annoncer og plakater i forbindelse med arrangementer

 

 

 

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat har 2700 indbyggere, og der er 10 ansatte i pastoratet. Som arbejdsplads er pastoratet kendetegnet ved et godt samarbejdsklima, og at medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og at deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejdet med kolleger.

 

 

Vi ønsker en kommende medarbejder, som:

 • Er i besiddelse af de faglige kompetencer som arbejdsopgaverne fordrer både med hensyn til undervisning, det diakonale og kommunikation.
 • Er fleksibel og initiativrig
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt samt indgå i samarbejde med andre
 • Er fortrolig med det kirkelige miljø og vil arbejde for kirkens liv og vækst
 • Er venlig og imødekommende
 • Er i besiddelse af kørekort og at egen bil kan stilles til rådighed.  

 

Ansættelsen er med tiltrædelse pr. 1. august 2020 eller snarest derefter.

Ansættelse sker ved Vejstrup-Hejls-Taps Sogns Menighedsråd beliggende Hejls Landevej 22, 6094 Hejls.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er uddannelseskrav til stillingen og de obligatoriske kurser inden for kirkefaglighed, kristendomsfaglighed og samarbejde, kommunikation og faglig etik skal gennemføres. Nogle uddannelser giver fritagelse for den obligatoriske uddannelse. Læs mere om de uddannelsesmæssige krav her: https://www.folkekirkenspersonale.dk/uddannelse/kirkeuddannelse/for-arbejdsgivere/kurser-og-uddannelser-for-ansatte/sognemedhjaelper/

 

Medarbejdere, der ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der har gennemført den obligatoriske uddannelse eller er fritaget her for, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner).

 

OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)

 

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

 

Ansøgningsfrist: 2. juni 2020 kl. 12.

 

Ansøgningssamtaler vil finde sted i uge 24 og 25.

 

Nærmere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til formand Jørgen Dahl tlf. 24 42 64 88

 

Ansøgning stiles til Pastoratsrådsformand Jørgen Dahl og sendes på mail til 7945@sogn.dk