Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder søges til barselsvikariat

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder til Ullerød Kirke, da vores nuværende medarbejder skal på barsel indtil maj 2022.

 

Ansættelsen sker ved Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød. Vikariatet er på 20 timer pr. uge og med tiltrædelse pr. 1. maj 2021.

 

Ullerød Sogn vokser meget i disse år, og du vil blive en del af et sogn, hvor kirkens aktiviteter henvender sig bredt til mennesker i alle aldre, ligesom mange frivillige støtter op om initiativerne.

 

 • Er du en engageret person, som er glad for børn og unge samt har musikalske og kreative evner?
 • Har du desuden kendskab til kirkens liv og virke?
 • Holder du af at undervise og er du frisk på at finde nye og innovative måder at løse opgaver på?
 • Er du vant til at stå for materiale til menighedskalender, herunder skrive indhold og arbejde med sociale medier?

 

Kan du svare ja til det meste af ovenstående, så er det måske dig vi er på udkig efter.

 

 

Vi søger en dygtig medarbejder med musikalske evner, som kan videreføre og styrke arbejdet med børn og unge. Du er vant til at arbejde selvstændigt, men ønsker også aktivt at bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde med kirkens andre ansatte, som tæller to præster og tre øvrige ansatte.

 

Du vil indgå i et tværfagligt og uformelt arbejdsklima med kristendom som omdrejningspunkt, hvor forslag og ideer bliver mødt med åbenhed og interesse.

 

Arbejdsområderne vil være:

 • Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af babysamlesang og De små synger
 • Deltage sammen med præsterne i undervisning af minikonfirmander
 • Leder af børnekor og sammen med koret lejlighedsvis synge ved gudstjenester
 • Undervisning af konfirmander i samarbejde med sognets to præster
 • Deltage i planlægning og afholdelse af f.eks. pastagudstjenester og julefest
 • Redaktør af kirkekalender og bidrage med indhold til Kirkemagasinet
 • Sikre synlighed på sociale medier og i lokale trykte medier
 • Planlægge egen forberedelsestid, møder og administration

  For kandidaten med de rette kvalifikationer vil det være muligt at kombinere de to opslåede stillinger ved Ullerød Kirke. Det drejer sig om vikariat som kirkesanger samt som kirke- og kulturmedarbejder.

   

  Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

   

  Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

  Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

   

  Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.925 kr. – 382.825 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.371 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.743,68 kr. (nutidskroner).

   

  Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.371 kr. – 433.387 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 317.817 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.743,68 kr. (nutidskroner). Overenskomsttillæg 881,77 kr. (nutidskroner).

   

  Alle tal oplyst i nutidskroner for fuldtidsstilling. Løn, OK tillæg samt rådighedsbeløb kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

   

  Menighedsrådets forslag til årligt lønniveau er 171.793 kr. ved ansættelse på 20 timer pr. uge (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 17.158,74 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

   

   

  Vil du vide mere om vikariatet, er du velkommen til at kontakte Mai-Brit Lange på telefon 29925434.

   

  Send din ansøgning med relevante bilag til Mai-Britt Lange, 7467fortrolig@sogn.dk senest den 5. marts 2021. Det vil være en stor hjælp, hvis du i emneoverskriften skriver ’Kirke- og kulturmedarbejder’. Vi indkalder løbende kandidater til samtale og evt. prøvesang.

   

  Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Inden ansættelsen indhentes børneattest