Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Gravermedhjælper

 

Hjembæk-Svinninge søger en gravermedhjælper med tiltrædelse d. 1. december 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge, men afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

 

Vi forventer, at du:

 • Kan være stedfortræder for graveren i hans fravær.
 • Kan deltage i kirkelige tjenester som oftest hver 3. weekend samt enkelte helligdage.
 • Kan betjene mindre køretøjer og være med til at vedligeholde disse.
 • Har interesse for kirkegårdens drift og vedligeholdelse.
 • Har kørekort.
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.
 • Er imødekommende og venlig over for kirkegårdens brugere.
 • Er villig til at gå på kursus, hvis der er behov for dette.
 • Er mødestabil, pligtopfyldende og vant til at tage ansvar.
 • Har en pletfri børneattest.

 

Hjembæk-Svinninge Sogn har ca. 3600 antal indbyggere og er en sammenlægning af to sogne. Arbejdet skal udføres i begge kirker og på kirkegårdene i begge byer. Du skal selv kunne transportere dig imellem de to kirker.

 

Vi kan tilbyde:   

 

 • Gode kolleger, der sætter pris på humor i hverdagen.
 • Fleksibilitet ved planlægning af tjenester i weekenderne og i ferierne.
 • En arbejdsplads med mulighed for medindflydelse.
 • Engagerede kolleger både på kirkegården og i kirken.
 • Et sogn med et aktivt kirkeliv og menighedsråd
 • Årlige MUS samtaler, medarbejdermøder, personalemøder, gravermøder samt planlægningsmøder med det øvrige personale i kirken.

 

Ansættelse sker ved Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd v/Kirkevej 6c, 4520 Svinninge

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse 256.579,00 (trin 1) og kr. 263.743,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 294.586,00 (trin 1) og kr. 303.406,00 (trin 2) (nutidskroner). Aflønning sker på timeløn.

Nærmere oplysninger hos graver Jørgen Nielsen tlf. 20192097.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9176fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den mandag d. 27/9 2021.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 6 – 7/10 2021.

 

Der vil blive indhentet referencer.