Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Migrantkonsulent i Haderslev Stift

En to-årig projektstilling som migrantkonsulent i Haderslev stift er ledig til besættelse 1. januar 2022.

Haderslev stift er det område af folkekirken, der strækker sig fra Hedensted kommune i nord til grænsen i syd med et centrum i domkirkebyen Haderslev. Migrantarbejdet, også kaldet det internationale arbejde, drejer sig om folkekirkens møde med mennesker med en anden kulturel og/eller religiøs baggrund end flertallets. Vores hidtidige migrantkonsulent, som har opbygget arbejdet sammen med præster og frivillige, har fået andet arbejde, og derfor træder du som ny migrantkonsulent ind i et arbejde, der er godt i gang og hele tiden udvikler sig. Det er en stilling, der involverer samspil med engagerede frivillige og ansatte, og som vil give dig en bred berøringsflade og mange gode oplevelser.

Opgaver som migrantkonsulent:

 • Koordinere og samarbejde med migrantpræster, tværkulturelle medarbejdere, præster og menighedsråd omkring nye og igangværende aktiviteter lokalt og på stiftsplan.
 • Facilitere nedsættelsen af provstiernes internationale udvalg og være med i processen omkring udarbejdelse af kommissorier.
 • Udvikle samarbejdet med relevante organisationer og kommuner i samarbejde med lokale folkekirkelige kræfter.
 • Skabe løbende overblik over eksisterende gudstjenesteaktiviteter, samarbejdsforhold, og tværreligiøst diakonalt arbejde i sogne og provstier
 • Informere om og synliggøre migrant-, dialog- og integrationsarbejdet i de lokale menigheder, menighedsråd og provstiudvalg og herunder inddrage relevante informationsplatforme såsom hjemmesider, Facebook, kortere videoer
 • Tovholder i stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde

Kvalifikationer:

 • kendskab til folkekirken
 • erfaring fra udviklings – og projektarbejde
 • erfaring med tværkultureltarbejde
 • gode sprogkundskaber
 • uddannelsesmæssig baggrund kan være indenfor religionssociologi, kommunikation, pædagogik, kulturfag eller lign.

Kompetencer:

 • gode kommunikations – og samarbejdsevner
 • du arbejder selvstændigt og har gode erfaringer med at arbejde i netværk
 • du kan skabe fremdrift i udviklingsprojekter i en kompleks organisation
 • du kan holde fokus og skabe overblik
 • gerne erfaring fra lignende projektarbejde i DK eller internationalt  

Stillingen er på 27 timer pr. uge.

Ansættelse sker i Haderslev Stift.

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten, eller HK overenskomsten, alt efter uddannelsesmæssig baggrund. Forventet lønniveau inklusiv pension udgør ca. 337.500 årligt.

Ansættelsestidspunktet er 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Stillingen er tidsbegrænset til den 30/4 2024.

Migrantkonsulenten samarbejder i det daglige med stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde samt migrantpræsterne i stiftet. Stiftskontoret vil være det daglige arbejdssted, men der en del mødevirksomhed ud af huset forbundet med stillingen. Kørekort og adgang til bil vil derfor være en praktisk forudsætning. Der kan også forekomme arbejde om aftenen og i weekender. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biskop Marianne Christiansen, tlf. 7452 2025, eller stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard, tlf. 2961 2783.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til kmhad@km.dk

Ansøgningsfrist den 10. december 2021 kl 12.00.

Samtaler forventes gennemført mandag den 20. december eller tirsdag den 21. december mellem kl 09.00 og 12.00.