Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Provst i Greve for Greve-Solrød Provsti og sognepræst i Greve Pastorat i Roskilde Stift

Stillingen som provst for Greve-Solrød Provsti og sognepræst i Greve Pastorat i Roskilde Stift er ledig.

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Til stillingen ydes 1 provstetillæg - et på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 75 %. Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i § 14 b i Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet en midlertidig tjenestebolig til stillingen beliggende på Hundigevænget 11, 2670 Greve.

Provstiudvalget er i gang med at anskaffe en egnet tjenestebolig i provstiet.

Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Stillingsbeskrivelse vedrørende provstestillingen er vedhæftet dette opslag.

Ansøgninger stiles til Dronningen og sendes til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger skal være stiftet i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail kan ansøgeren ved henvendelse til stiftet sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.