Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Horne Rundkirke søger en graver

Vi søger en graver med interesse og flair for kirkegårdens små haver, og som kan påtage sig følgende opgaver:

Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, udvikling og drift.

Arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med vores gravermedhjælper.

Administration af kirkegården ved hjælp af moderne elektroniske systemer.

Praktisk kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester, begravelser/bisættelser samt bryllupper/vielser.

Tilsyn med drift samt vedligeholdelse af såvel kirke, kirkegård samt de tilhørende bygninger.

Kirkens ansigt udadtil og kontakt til kirkegårdens brugere.

          Aflønning efter gældende overenskomst. Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen.

                      Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Henvendelse og ansøgning til menighedsrådets kontaktperson senest 20.10.20:

Niels Sønderby, 20342456, mail: 7763fortrolig@sogn.dk