Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge kirker på 12 timer pr. uge.

Vi tilbyder:

 At to evt. kan deles om stillngen.

Godt tværfaglidt samarbejde mellem såvel de to menighedsråd som ansatte.

 

Etableret samarbejde med præst, kirkesanger og øvrige ansatte ved kirkerne.

 

Mulighed for efteruddannelse.

 

Vi ønsker en organist som:

 

Kan forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af litugi og menighedssang ved gudstjenster, kirkelige handlinger og andre aktiviteter.

 

Sammen med menighedsrådne arrangerer musikgudstjenster og kirkekoncerter.

 

Kan medvirke ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning.

 

Kan deltage i sognearrangermenter herunder ældresammenkomster.

 

Ansættelse sker ved Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge Sogns menighedsråd Egerupvej 11 4100 Ringsted

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjestemandsansatte organister har ret til, at bevare deres tjenstemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.