Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Sønderup-Suldrup Kirker er ledig pr. 1. oktober 2021.

Stillingen er på 14 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

* minikonfirmandundervisning

* assistere sognepræsten ved konfirmandundervisning og familiegudstjenester

* vedligeholde hjemmeside og facebookside

* stå for kirkeblad og annoncering

* i samarbejde med menighedsrådet arrangere møder for voksne og ældre

* stå for babysalmesang i samarbejde med organisten

Sønderup og Suldrup sogne har tilsammen 2244 indbyggere, 6 ansatte i sognene. Området er kendetegnet ved at være et landområde med to landsbyer, hvoraf Suldrup udvikler sig kraftigt bymæssigt. Der er et godt kirkeliv i sognene, og du vil komme til at indgå i et positivt fællesskab med de øvrige 5 kirkefunktionærer og sognepræsten.

Vi forventer, at du:

* er god til at omgås både unge og gamle

* er fleksibel, da arbejdet ikke er jævnt fordelt over året

* har IT-kompetencer på et rimeligt brugerniveau, herunder gerne erfaring med hjemmesideopdatering

*  gerne er kvik med et kamera, så sognets kirkeliv kan dokumenteres på hjemmeside og Facebook

* kan holde styr på en kalender, herunder har overblik over deadlines for begivenheder et stykke ude i fremtiden

* er god til samarbejde

 

Ansættelse sker ved Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd. Der er kontorarbejdsplads i Suldrup Sognehus, Dalumvej 30, 9541 Suldrup, men arbejdet foregår ved begge kirker, der ligger med en afstand på 5 km. Der er ingen aftaler om samarbejde med andre sogne, men det kan forekomme på lejlighedsbasis.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,00 kr. – 385.888,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 305.799,00 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.799,00 kr. – 436.854,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360,00 kr.(nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr. 121.200 årligt ved ansættelse på 14 timer (nutidskroner ved løngruppe 2, ellers kr. 115.700). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperon Morten Jødal på tlf. 24607203 eller mail 8339fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8339fortrolig@sogn.dk

senest 24. september 2021.