Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kontorassistent/Kordegn

En stilling som kontorassistent ved Ærø Menighedsråd, er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kontorassistenten skal bl.a. varetage følgende arbejdsopgaver:

* Assistent for den administrative leder

* Håndtering af kontanter

* Opdatering af hjemmeside og andre sociale medier

* Fakturering og bogføring af kontant kassen

* Sekretærfunktion for præster og menighedsrådets formand

* Kalenderhåndtering- herunder registrering af arbejdsplaner, ferie, sygdom og lign.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Kordegnefunktionen indebærer bl.a. registrering af attester. Der er ikke kirkelige handlinger forbundet med stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1.

Årslønnen aftales inden for intervallet 270.169,96 kr.- 334.158,01 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er: 284.389,89 kr.(nutidskroner). 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirsten Svane på telefon: 51624895 eller på mail: kirstenksvane@gmail.com

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 25 juli kl. 12.00

Ansøgningen sendes til: 7714fortrolig@sogn.dk

Samtaler forventes at finde sted i uge 30/31

Menighedsrådet kan oplyse at, der vil blive indhentet referencer.