Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn, 30 timer - Højdevangskirken, Amager

Stilling som kordegn i Højdevangs Sogn er ledig til besættelse den 1. september 2020 eller snarest derefter.

Stillingens ugentlige arbejdstid er 30 timer, og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomst, organisationsaftale og tilhørende protokollat.

Vi tilbyder:

Et kirkekontor i kirken og midt i musikken i en aktiv og engageret kirke midt på Amager, der deles med kirkens anden kordegn.

Vi ønsker:

En kollega, der:

- kan bevare overblikket i en travl hverdag.

- giver venlig, kompetent og professionel betjening af alle henvendelser til kirken.

- har humor og god situationsfornemmelse.

- teknisk, praktisk og administrativ stærk.

- struktureret og har ordenssans.

- gerne grafiske evner.

- er rummelig, selvstændig og har gode samarbejdsevner.

Vi lægger vægt på:

- gode administrative evner.

- et solidt kendskab til it, personregistrering, kalenderstyring og sociale medier, herunder GPDR og arkivering.

- faglig fleksibilitet.

- proaktiv, venlig og løsningsorienteret tilgang til tingene.

Arbejdet kan omfatte følgende:

- personregistrering

- betjening af kirkekontoret

- koordinering af aktiviteter og kirkelige handlinger

- medvirkende ved gudstjenester og kirkelige handlinger

- sekretærfunktion for menighedsråd herunder formand, kassereren, kontaktperson, udvalg og præster

- bestilling af kontorvarer

- IT-opgaver, herunder vedligeholdelse af kirkens hjemmeside, sociale medier og tilrettelæggelse, redigering samt udsendelse af kirkebladet 3 gange årligt

Vær opmærksom på at stillingen indeholder Liturgisk kirketjeneste, dvs. at man arbejder hver anden lørdag/søndag. Fast fridag mandag.

Det forventes, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne er gennemført eller gennemføres snarest efter ansættelsen.

 Ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Højdevangs Sogns Menighedsråd, Irlandsvej 45, 2300 København S.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10 fællesoverenskomsten, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk

Herudover er ansættelsen omfattet af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven).

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 339.802,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, 30/37.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Katrine Kragh tlf. 4074 8880 (16.00-20.00) eller Kbf præst Line Blak Gundersen.

Ansøgningen sendes på mail til 7088@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 9. august 2018 kl. 12.00

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelsessamtaler indkaldes løbende eller kan forventes at finde sted i uge 33 og/eller 34.