Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Bistrupkirken

Kirketjener søges

Bistrup Menighedsråd tilbyder en interessant stilling i Bistrupkirken.

Stillingen er på 24 timer pr. uge og er ledig fra 1. november 2020 eller efter aftale.

 

Kirketjeneren skal sammen med kollega varetage følgende kerneopgaver:

 • aktiv deltagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i Bistrupkirken
 • rengøring og vedligehold af kirken og dens tilhørende lokaler
 • pasning og tilsyn af kirkens bygninger og installationer
 • indkøb, lettere forplejning og servicering i forbindelse med gudstjenester, møder, arrangementer m.v.

 

Vi vil prioritere, at du:

 • er udadvendt
 • er fleksibel og serviceminded
 • trives i samarbejdet med såvel ansatte som frivillige medarbejdere
 • aktivt vil tage del i kirkernes daglige liv og har gåpåmod til at gå nye veje
 • selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet og udføre det
 • har kendskab til IT på brugerniveau

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,34 kr. – 354.262,31 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 274.733,34 kr. (nutidskroner).

Der ydes rådighedstillæg, der årligt udgør 25.926,05 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er ved ansættelsen fikspunktet.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontaktperson Birgitte S. Jensen, tlf.: 61 65 91 58

eller på hjemmesiden www.Bistrupkirken.dk

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Bistrup Menighedsråd på mail: 9101fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. september 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted i ugerne 40/41 2020.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid