Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist / rytmisk kirkemusiker til Brønderslev kirker

STILLINGEN SOM ORGANIST/RYTMISK KIRKEMUSIKER ERLEDIG VED BRØNDERSLEV KIRKER, BRØNDERSLEV PROVSTI, AALBORG STIFT.

GENOPSLAG

 

EN STILLING​ som uddannet organist​/rytmisk kirkemusiker​ ved vore to kirker i Brønderslev Sogn er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest muligt.

 

Stillingen er på 37 timer/uge.

 

VI SØGER​ en engageret organist med høj faglighed, som skal være interesseret i at arbejde med børn og unge, have interesse for og erfaring med ledelse af kor, ønske om at være en del af det lokale, kirkelige fællesskab og ​have humor samt ​gode samarbejdsevner.

Vi har brug for en organist, der er fleksibel, og som er åben for et fællesskab med kirkens øvrige medarbejdere og menighedsråd, institutioner og frivillige. En person, der kan indgå i en nutidig menighed, karakteriseret af både kreativitet, tradition og musikalsk fornyelse inden for traditionens rammer.

 

MUSIK OG SANG​ prioriteres højt både i forbindelse med gudstjenester og de kirkelige handlinger samt i sognearbejdet. I jobbet er der stor mulighed for at sætte sit personlige præg på stedets musikliv.

 

OPGAVERNE​ består bl.a. i at

 • spille til gudstjenester, kirkelige handlinger og plejehjemsgudstjenester i Brønderslev Sogn
 • spille ved arrangementer, som foregår i sognets kirker og sognegård
 • være korleder for et 25-personers velfungerende aspirant- og spirekor​      
 • ansvarlig for kirkens rytmiske band
 • medvirke lejlighedsvis ved udendørsgudstjenester (markedsgudstjenester, friluftsgudstjenester etc.) sammen med kirkens rytmiske band
 • medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning. Orglet i Brønderslev Gl. Kirke er et Bruno Christensen & Søn orgel fra 1978 med 14 stemmer.Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 kr. og 377.084 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816 kr. og 61.840 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 298.610 kr. årligt (nutidskroner), og basisløntrin 2 udgør 313.738 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.  
 • YDERLIGERE OPLYSNING​ om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 • Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
 • Rådighedstillægget udgør årligt 30.269 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
 •  
 •  
 •  
 • LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
 • OM ORGLERNE Orglet i Brønderslev Kirke er bygget af Frobenius i 1972, tre manualer og pedal med 34 stemmer samt Setzerkombinationsmulighed.
 • Brønderslev Sogns Menighedsråd v/ kontaktperson Ole Stevns, tlf. 2071 3046
 • Hovedorganist Lone Frederiksen, tlf. 6178 6780ANSØGNING​ med relevante bilag sendes til Brønderslev kirkekontor, att. Ole Stevns, Bredgade 102, 9700 Brønderslev, eller på mail: 8402fortrolig@sogn.dk, senest 15.08.2019, kl. 18.00.
 • ANSÆTTELSESSAMTALER​ samt prøvespil forventes afholdt ultimo august 2019.
 •