Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Overenskomstansat sognepræst (orlov) i Gødvad Pastorat, Silkeborg Provsti, Aarhus Stift

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Gødvad Pastorat, Silkeborg Provsti er ledig til besættelse den 20. juli 2023 til og med den 8. november 2023 med mulighed for forlængelse.

Stillingen er en deltidsstilling på 18,5 timer.

Stillingen er en 100 % lokalfinansieret stilling, svarende til 18,5 timer.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

Har du lyst til at læse mere om Gødvad Sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside:
Link til sognets hjemmeside:   Gødvad Kirke | Gødvad sogn (goedvadsogn.dk)   

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Ansøgningen skal sendes til biskoppen over Aarhus Stift pr. mail til: kmaar@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Allan Danielsen-Boe, Gødvad Sogn
Telefon 3038 1001 ∙ E-mail: 8606@sogn.dk

Kontaktoplysninger provst Jakob Nissen, Silkeborg Provsti:
Telefon 8686 9559 ∙ E-mail: silkeborg.provsti@km.dk

Kontaktoplysninger Aarhus Stift
Telefon 8614 5100∙ E-mail: kmaar@km.dk                  

Kontaktoplysninger biskop Henrik Wigh-Poulsen
v/bispesekretær Lene Piilgaard:
Telefon 8734 5113∙ E-mail: kmaar@km.dk

Opslag af stillingen:            23. maj 2023
Ansøgningsfrist:                  12. juni 2023