Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn søges til Sct. Mikkels Kirke, Slagelse

Sct. Mikkels Menighedsråd søger en kordegn pr. 1.12.2019 eller snarest derefter.

Stillingen er en deltidsstilling med 11 timer i gennemsnit pr. uge på årsbasis.

Følgende opgaver indgår i stillingen:

  • Personregistrering.
  • Betjening af kirkekontor.
  • Medvirken ved hjemmesideajourføring samt diverse andre opgaver efter aftale.
  • Kirketjeneste på søndage og visse helligdage.

 

Arbejdstid og ansættelsesvilkår

Fredag er fast arbejdsdag. Lørdag er fast fridag, og søndag er normalt fridag. I uger, hvor der afløses hele ugen for fuldtidsansat kordegn, er onsdag fridag i stedet for søndag. I løbet af et år vil der normalt være 14 søndagstjenester.

En detaljeret oversigt over placering af timer, rammetid samt tjenester på helligdage kan rekvireres hos nedennævnte kontaktpersoner.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor to år efter ansættelsens start.

Vi ser frem til at få en ny medarbejder, som er serviceminded og imødekommende, og som har interesse for at deltage ved gudstjenester.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn og det tilhørende protokollat. Se: www.folkekirkenspersonale.dk. Der er tre måneders prøvetid.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. – 334.158.01 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner). Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om løn indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Om Sct. Mikkels Kirke

Der er i sognet 9.957 indbyggere, hvoraf 7.154 medlemmer af folkekirken.

Øvrige ansatte er en fuldtidsansat kordegn, to kirketjenere, en organist samt en organistvikar. Der er et kirkekor med 8 sangere.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Ole Busch, tlf. 58 52 05 11, eller mail: ohb@km.dk samt hos formand for menighedsrådet Hanna Bjerregaard, tlf. 51 53 90 68 eller mail: formanden@sctmikkels.dk.

Ansøgningsfrist og samtaler

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: Sct. Mikkels Menighedsråd, Kirkekontoret, Rosengade 4, 4200 Slagelse eller på mail til: 7345fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest onsdag den 13. november 2019 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47 eller 48.