Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Graver   søges

 

Flade-Gærum menighedsråd, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift

 søger en graver til Flade og Gærum Kirke og Kirkegård

Stilingen er på 33 timer pr. uge og er ledig fra 1. juni 2021 eller efter aftale.

 

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen

 • kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirken og graverfaciliteter
 • kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter
 • kan vejlede kirkegårdens brugere
 • kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt
 • kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem

 

Vi søger en medarbejder, der

 • er udadvendt og imødekommende
 • er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både i skrift og tale
 • har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter
 • har IT-kundskaber – gerne kendskab til Brandsoft
 • har relevant faglig uddannelse og er villig til at deltage i nødvendig uddannelse
 • fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt samarbejde med præst,

menighedsråd, kirkens øvrige personale og frivillige

 • er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur
 • minimum har kørekort B

 

Vi tilbyder

 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • gode graver faciliteter

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.                                                                         Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 296.798,00 kr. – 354.262,00 (nutidskroner).

Fikspunktet er kr. 296.798,00 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 21.733,75 (nutidskroner).

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 289.193,00kr. – 368.721,00 (nutidskroner).

Fikspunktet er kr. 303.654,00 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 21.733,75 (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet årligt ved ansættelse på 33 timer pr. uge.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest

i forbindelse med ansættelsen.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse

med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

formand for menighedsrådet Gert Andersen, tlf. 51 90 15 26 eller

kontaktperson Iver Holm Christiansen, tlf.: 25 13 24 15

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Flade-Gærum menighedsråd på e-mail: 8435fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 19. april 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 16 eller uge 17.

 

Se mere om

Flade og Gærum sogne på www.gaerumsogn.dk